IntelliManage - הפרויקט מתקצר - ומהר
הפרויקט מתקצר - ומהר 

בלוג > טיפים למשתמשי MS-Project

טיפ 59: שימוש בקוד ייחודי


כאשר מדברים על משימות ספציפיות בפרויקט, לעיתים יש צורך לזהות אותן באופן ייחודי. במיוחד כאשר נשאלים על משימות מתוך הגאנט: לדוגמא האם משימה 20 הושלמה? או כשיש חילוקי דעות לגבי תכולת משימה 18. מצב זה בעייתי, מכיוון שמספרי המשימות בגאנט הינם דינמיים: כאשר המשתמש מכניס, מוחק או מעביר משימות, מספר המשימה שבשדה ID (בגירסה העברית של MS-Project: "קוד") משתנה.

השדה העונה לצורך זה נקרא Unique ID (קוד ייחודי). לכל משימה מוקצה ID ייחודי משלו, שלא משתנה כאשר מעבירים אותה ממקום למקום בגאנט. כשנמחקת משימה, המספר הייחודי נשמר בקובץ ולא יוכל להופיע בשנית אצל משימות אחרות בפרויקט.

להוספת השדה לטבלה שבגאנט:
  • מציבים את העכבר על אחת הכותרות (למשל Start - התחלה) ולוחצים על המקש הימני שלו.
  • בתפריט שנפתח בוחרים Insert Column (הוספת עמודה).
  • מתוך Field Name (שם שדה) בוחרים את השדה Unique ID (קוד ייחודי).
  • לוחצים על OK (אישור).
להלן דוגמא לפרויקט שהוספנו לו את השדה Unique ID:


מספרי ה- Unique ID הוקצו לפי סדר הזנת המשימות בטבלה.

כעת, נרצה להוסיף משימה נוספת "סקירת מפרטי התוכנה עם הצוות" שתתבצע לאחר משימה ייחודית מספר 5.


ניתן לראות כי המשימה החדשה קיבלה מספר עוקב ייחודי (11) ושאר מספרי המשימות הייחודיים לא השתנו (בניגוד ל-ID מצד שמאל).

לכן, שדה זה מומלץ לצורך זיהוי משימות בגאנט באופן חד חד ערכי כאשר מדברים בפרויקטים במונחים של מספר משימה ולא של שם המשימה.


נכתב ע"י ענת ש
IntelliManage


Copyright © 2000-2022 IntelliManage, All rights reserved.