בית הספר הדמוקרטי בבקעת אונו
מקום ללמידה, חקירה וסקרנות, הקיימים בכל ילד
מקום המעודד ללמוד בתשומת לב, עצמאות, בחירה וחופש


על האינטגרציה בבית הספר

עיקרי הדברים:

בית הספר משלב אוכלוסיות שונות

אינטגרציה של כלל הקהילה - ילדים, הורים וצוות

אין סלקציה בקבלה לבית הספר

בבית הספר לומדים יחד בעלי יכולות שונות

לתלמידים אין "תגיות" (חלש, מחונן, דיסלקטי, מפריע)

ילדים שהתקשו או סבלו בבתי ספר אחרים, מצליחים כאן

רמת האלימות נמוכה ביותר

בית הספר דוגל בפלורליזם, כלומר בפעולה משותפת של אוכלוסיות שונות: עשירים ועניים, ימניים ושמאלנים, מהירי תפיסה ואיטיים, צעירים ובוגרים וכדומה. התלמידים לומדים להכיר, להעריך ולשתף פעולה עם השונים מהם.

בית הספר מקיים פעילויות רבות הכוללות גם בני משפחה נוספים. בנוסף, מעודד בית הספר את ההורים והסבים, כל אחד על פי יכולתו ורצונו, להתנדב לפעילות בבית הספר. באופן זה נוצרת קהילה קרובה, המשלבת את המשפחות המרכיבות את בית הספר.

כעיקרון אידיאולוגי נקבע כי בית הספר אינו סלקטיבי. האפשרות לקבלה ללימודים בבית הספר אינה מוגבלת לילדים בעלי יכולות כאלו או אחרות. הקבלה אינה מותנית במעבר בחינות כניסה. ההגבלה היחידה שמציב בית הספר היא לגבי מקרים קיצוניים במיוחד של ילדים בעלי צרכים מיוחדים שבית הספר אינו מסוגל להתמודד איתם, ועל כן הצטרפותם לבית הספר עלולה לפגוע באופן מהותי בהתנהלות בית הספר.

מאחר ובית הספר אינו רוצה להגביל את עצמו לבעלי יכולת כלכלית זאת או אחרת, למרות שבית הספר נאלץ כיום לממן את עצמו באופן מלא, הוא נותן הנחות משמעותיות לזקוקים להן, מבלי לפרסם את זהות מקבלי ההנחות. באופן התנהלות זה יש אמירה חברתית וחינוכית חשובה.

בבית הספר הדמוקרטי, לא מוגדרים בעלי הצרכים המיוחדים כקבוצה נפרדת. כחלק מן הפלורליזם, משולבות כל הקבוצות יחד, מאחר ומראש ההנחה היא שלכל ילד צרכים מיוחדים משלו, שעל בית הספר לתת להם מענה. בית הספר אינו מסתפק רק בלקבל אותם אלא מצליח בשילובם באופן אינטגרטיבי.

לבתי הספר הדמוקרטיים גישה ייחודית, המאפשרת לכל ילד להתקדם לפי מה שמתאים לו מבחינת עניין, יכולת, אופן הלימוד, תזמון ועוד. מסיבה זאת, משתלבים בבית הספר שלנו בקלות גם ילדים רבים בעלי צרכים מיוחדים (בעיות למידה, ריכוז, התנהגות, אורגניות ועוד), שלא מצאו מענה מספק במסגרת מערכת החינוך ה"רגילה". במובן זה אנחנו פחות סלקטיביים מן המערכת ה"רגילה", הנוהגת להעביר ילדים אלו לבתי ספר נפרדים, המוגדרים כ"חינוך מיוחד".

בית הספר מספק לכל תלמיד, לפי בחירתו, חונך מתוך צוות בית הספר. החונך עוזר לילד להתמודד עם בעיות רגשיות, חברתיות, לימודיות ואחרות. לחונכות הצלחה מוכחת בסיוע לפתרון בעיות רגשיות וחברתיות, שפגעו בעבר ביכולת הלמידה של התלמיד.

חלק מן התלמידים בבית הספר שלנו הוגדרו בבתי הספר מהם הגיעו אלינו כ"כשלון", "מפריע", "בעייתי", "לא משתלב", "לא מתאים" ועוד. כאן הם מצאו מוסד לימודים הקשוב לצורכיהם, שוקד יחד איתם על מציאת נקודות החוזק שלהם ועוזר להם להשתמש בהן. באופן זה הם הופכים עם הזמן לסיפורי הצלחה, ע"י השגת התקדמות מרשימה בתחומים שאותם הם אוהבים ואליהם הם מתאימים. הביטחון שהם רוכשים בעזרת הצלחות אלו, נותן להם את האומץ לנסות ולהתנסות גם בתחומים הקשים להם, בהם נמצאים כישלונות העבר שלהם.

מאותן סיבות בדיוק, נותן בית הספר הדמוקרטי מענה גם לילדים בעלי יכולות לימודיות גבוהות מן הרגיל ("מחוננים") בתחום אחד או יותר. כאן הם יכולים לפתח את יכולותיהם בקצב האישי שלהם ובהתאם לתחומי העניין שלהם - בדיוק כמו כל תלמיד אחר בבית הספר הדמוקרטי - ובאופן זה להגיע להישגים מתקדמים.

שביעות הרצון הגבוהה של התלמידים, הצלחותיהם בלמידה, שיתופם בניהול בית הספר, השמחה בה הם שבים בבוקר לבית הספר והשמחה בה הם מתקבלים בו מדי יום, תורמים רבות לאופן התנהגותם. רמת האלימות בבית הספר כיום היא נמוכה ביותר.

להורדה בפורמט Word
Graphics created by School Icons