בית הספר הדמוקרטי בבקעת אונו
מקום ללמידה, חקירה וסקרנות, הקיימים בכל ילד
מקום המעודד ללמוד בתשומת לב, עצמאות, בחירה וחופש


קורס בלשון:
שנת הלימודים תשס"ח
מורה: רויטל הראל
כיתות א' - ב'

ראציונל
"גבולות לשוני גבולות עולמי" (לודוויג ויטגנשטיין). אמירה זו מבטאת בעיני את מהותו של החינוך הלשוני, משמעותה בעיני פשוטה: ככל שנרחיב את ידיעותינו בלשון כך נבין את העולם שלנו על כל היבטיו.
אני מתייחסת לשפה כאמצעי תקשורת בהקשר החברתי תרבותי שבו חיים ופועלים דובריה, ולכן אשתמש בשירי ילדים ככר פורה להרחבת הידע הלשוני של הלומדים.

נושאים לשוניים
משפחת מילים - זיהוי של מילים המסתעפות מאותו שורש.
הכרת הסיומות האופייניות למילים בלשון זכר ובלשון נקבה, ביחיד וברבים.
שמות מספר - הכרת דרכי השימוש בשמות מספר למטרות שונות.
חיפוש במילון לפי סדר הא-ב.
הכרת תפקידם של סימני הפיסוק: נקודה, סימן שאלה והכרת דרכי השימוש בהם בטקסט הכתוב.
הבחנה בקשרי משמעות בין מילים - נרדפות והפיכות.
שימוש במילון להבהרת משמעות של מילים בטקסט.
הכרה ושימוש בביטויים, בניבים ובפתגמים שכיחים.

נושאים לפיתוח אדם אורייני

האזנה ודיבור למטרות שונות
שחזור של אירועים לשם מסירת מידע לנמענים שלא נכחו באירוע.
סיפור בעקבות חוויה קריאה או צפייה.
הבעת עמדה אישית על נושא והנמקתה.

כתיבת טקסטים למטרות שונות ולנמענים שונים
כתיבת סיפור שיש בו אירוע מרכזי.
כתיבת רשמים בעקבות אירוע, קריאה או צפייה.
דווח על אירוע מהסביבה הקרובה, שהתלמידים חוו, קראו או שמעו עליו.
תיאור והסבר של תופעות והתנהגויות בעקבות התבוננות או קריאה.
מתן כותרת לסיפור מצויר או כתוב.

הפקת טקסטים כתובים, תקינים מבחינה לשונית והולמים מבחינה תקשורתית
כתיבה של מילים שכיחות ומילים הקשורות לנושא הנלמד, בכתיב נכון ובכתב קריא, בכתיבה של טקסטים למטרות שונות ולנמענים שונים.
כתיבת משפטים פשוטים ומורכבים, תקינים מבחינה תחבירית, בכתיבה של טקסטים למטרות שונות ושימוש נכון בסימני הפיסוק הבאים: נקודה, סימן שאלה לנמענים שונים.
שימוש באוצר מילים שהולם את הנושא, הנמענים והמטרה.
מתן כותרת בהתאם לסוג הטקסט שכותבים.
כתיבה הממוקדת בנושא או ברעיון.
שמירה על רצף בין משפטים ושימוש בקשרים: קשרי זמן, קשרי סיבה ותוצאה.

קריאת טקסטים מסוגים שונים ולמטרות שונות
קריאה קולית שוטפת, רהוטה ומדויקת של טקסטים שנלמדים בכיתה תוך: שליטה בצופן האלפביתי והבנת הכתוב.
הבנת המשמעות הגלויה של הטקסט:הבנת מילים בהקשר, הבנת יחידות מידע מפורש הבנת רצפים כרונולוגיים, הבנת הנושא או הנושאים המפורשים וקישור לידע העולם.
הבנת המשמעות הסמויה בטקסט: זיהוי קשרים סיבתיים נרמזים בטקסט, הבנת מטרת הטקסט וקישור לידע עולם כללי.
התאמת דרכי הקריאה למטרות הקריאה.
הבעת עמדה אישית על הכתוב.

הפקת מידע ולמידה מטקסטים כתובים מסוגים שונים בתחומי דעת שונים
הפקת מידע מספרי לימוד, מספרי מידע מאוירים וממילון.
הפקת מידע מן הטקסט בהסתמך על מרכיביו השונים: הכתוב, איורים, צילומים.
שימוש במקדמי הארגון שבטקסט למציאת המידע הדרוש: כותרת, כותרת משנה, ספרור ותוכן העניינים.
זיהוי הנושא הכללי של הטקסט.
ביצוע פעולות על פי הוראות כתובות.
דליית מידע רלוונטי לנושא הנלמד ממקור מידע אחד לפחות.
קריאה קולית שוטפת, מדויקת ומוטעמת של יצירות הנקראות בכיתה.
זיהוי דמויות וקורותיהן ביצירה וביטוי עמדה אישית כלפיהן.
הבנת הסדר הכרונולוגי של האירועים בסיפור.
זיהוי המאפיינים הבולטים בשירים: חריזה, חזרות,מקצב, בתים.
הרחבת משמעותה של היצירה על ידי:
קישור לעולמם של הקוראים.
קישור חופשי בין יצירות שונות.
קישור בין האיורים לכתוב.
הבעת עמדה אישית על היצירה.

באהבה שלכם רוויטל הראל

Graphics created
by School Icons