בית הספר הדמוקרטי בבקעת אונו
מקום ללמידה, חקירה וסקרנות, הקיימים בכל ילד
מקום המעודד ללמוד בתשומת לב, עצמאות, בחירה וחופש


לשון
(לפי תוכנית לימודים - חינוך לשוני עברית,שפה, ספרות ותרבות)
שנת הלימודים תשס"ח
מורה: רויטל הראל
כיתות ו' - ט'

מטרות על
"גבולות לשוני גבולות עולמי" (לודוויג ויטגנשטיין). אמירה זו מבטאת בעיני את מהותו של החינוך הלשוני משמעותה בעיני פשוטה ,ככל שנרחיב את ידיעותינו בלשון כך נבין את העולם על היבטיו.
הלומדים ייעזרו בשפה לצורך ביטוי עולמם הפנימי ולפיתוח המודעות העצמית.
הלומדים ייעזרו בשפה כדי לגבש השקפת עולם וכדי להכריע הכרעות אוטונומיות בדרך מודעת וביקורתית.
הלומדים ייפתחו מודעות לשונית וירחיבו את הידע הלשוני: יוכלו להתבונן בשפה, להבין את היסודות המרכיבים אותה ויחשבו באמצעותה.

נושאים לשוניים
הכרה והבנה של המערכת הלשונית - מבנים, תופעות ותהליכים בלשון
הכרת תפקידם של סימני הפיסוק: נקודה, סימן שאלה, פסיק ומרכאות סוגריים, מקף מפריד, שלוש נקודות, והכרת דרכי השימוש בהם בטקסט הכתוב.
הכרת עקרון תצורת מילים בעברית, המתבססת על אותיות השורש, למטרות הבנת הנקרא, חיפוש במילון וכתיב נכון.
הכרת הסיומות האופייניות למילים בלשון זכר ובלשון נקבה, ביחיד וברבים ויוצאי הדופן.
התאמה במין ובמספר בין שמות לפעלים ולתארים.
הכרה ושימוש בצורות הסמיכות בלשון זכר ובלשון נקבה, בידוע בסמיכות ובריבוי.
הכרת דרכי השימוש בשמות המספר למטרות שונות; הבחנה בין זכר לנקבה בשמות מספר ושימוש תקין בהם.
הכרת תפקידיהן של ה"א הידוע וו"ו החיבור ושימוש תקין בהן.
שימוש במונחים המתייחסים לכינויי גוף - גוף ראשון, גוף שני, גוף שלישי, יחיד ורבים, זכר ונקבה.
זיהוי ושימוש תקין בתצורת פעלים בזמנים שונים, בגופים ובצורות שונות.
זיהוי ושימוש נכון בשבעת הבניינים הקלאסיים.
הבחנה בין משמעות צורת הפעיל לצורת הסביל.
שימוש נכון בסוגים המרכזיים של תוארי הפועל.
הכרת דרכי השימוש בשם הפועל ובשם הפעולה לשם הבנה והפקה של טקסטים מסוגים שונים.
שימוש נכון בסוגים המרכזיים של תוארי הפועל.
הכרת דרכי השימוש בשם הפועל ובשם הפעולה לשם הבנה והפקה של טקסטים מסוגים שונים.
הטיה נכונה ושימוש תקין במילות היחס.
הכרת דרכי השימוש בצורות חבורות ופרודות של כינויי קניין לשם הבנה והפקה של טקסטים מסוגים שונים.
הכרת תפקידיהן של מילות הקישור ודרכי השימוש בהן למטרות הבנה והפקה של טקסטים.
הבחנה בקשרי משמעות בין מילים - נרדפות והפיכות, תוך הבחנה משלבית.
הכרה ושימוש בביטויים, בניבים ובפתגמים.

מיומנויות בהבעה והבנה
טרום קריאה: * ת.ז של טקסט (מוען, נמען, במה, תאריך, תחום חיים, נושא)
* כותרות + סוגי כותרות
סוגי קריאה: קריאה מרפרפת, קריאה מעמיקה, קריאה ביקורתית.
מילות הוראה ומילות שאלה - הבנת השאלה ומרכיביה.
כתיבת תשובה מלאה ( כולל הדגמים הרטוריים: השוואה, הנמקה ).
קישוריות - מילות קישור
עובדה ודעה
כתיבת פסקה וסוגי פסקות - - תוך שימוש ברכיבי המבנה והאמצעים הלשוניים המאפיינים (שימת דגש מיוחדת על המבנה הבסיסי של הכתיבה: פתיח, גוף וסוגר ). יש להקפיד על חלוקה לפסקות כשכל פסקה עוסקת בנושא אחד, אמצעי קישור המתאימים לסוג הפסקה, שמירה על לכידות הכתיבה, שימוש נכון בלשון, הקפדה על סגנון וסימני פיסוק.
עיקר וטפל, משפטי מפתח, רעיון מרכזי
כתיבת סיכום - סיכום מתמצת בלבד
סוגי טקסטים: התמקדות בטקסט מידע (מתוך ספרי לימוד תוך שימת דגש על טקסטים שעוסקים בהשוואה), טקסט מדריך מפעיל, טקסט פרסומי. (בטקסט מדריך מפעיל ובפרסומות - שימוש בשם פועל ובתבניות מודליות - כדאי ל...רצוי ל...)
כתיבת טקסט מדריך מפעיל , כתיבת טקסט פרסומי - תוך שימוש באמצעים רטוריים וסמנטיים
רצפים לוגיים (אזכור מילות קישור)
רצף של סיבה ותוצאה
רצף של בעיה ופתרונה
רצף של טענה וביסוס (לימוד הבחנה בין עובדה ודעה)
רצף של זמן
רצף של עימות
רצף של השוואה
כתיבת סיכום (3 סוגי סיכום: כולל, בורר, ממזג)
חזרה על: כתיבת סיכום על פי תבנית פתיחה-גוף-סיום (מילות קישור) - עלפי ו על פי תרשים זרימה.

Graphics created
by School Icons