בית הספר הדמוקרטי בבקעת אונו
מקום ללמידה, חקירה וסקרנות, הקיימים בכל ילד
מקום המעודד ללמוד בתשומת לב, עצמאות, בחירה וחופשבמהלך שנת הלימודים תשס"ה

התקיימו 4 מפגשים של

פורום הורים וצוות

הפורום ניסה לסכם את הנושאים בהם עסקנו במהלך השנה:

מה הוא בית הספר עבורי?

מה התפקיד של בית ספר דמוקרטי?

מה הם "אבני היסוד" של בית הספר הזה?

ולפתוח יחד את נושא הפעלת בית הספר הדמוקרטי, בנקודת המפגש שבין חשיבותו של התהליך הדמוקרטי הדיאלוגי לצד הצורך הארגוני והקיומי.

יחד ניסינו לגבש המלצות אופרטיביות, במטרה להעלות אותן לקראת שנה"ל הבאה לפרלמנט.

את הפורום הנחתה דלית מילשטין,
והוא נערך באופן מעניין ומאתגר, תוך שיח ערני ומכבד.

Graphics created by School Icons