ביום שני, ה-19/9

מן השעה 17:00 ועד 21:00


יתקיים

יום לונה פארק
לילדי בתי הספר הדמוקרטיים

בלונה פארק בתל אביבקצת היסטוריה...

הביקור תוכנן במקור ל-22/6/05,
אך בוטל במחאה על סירוב הנהלת המקום לאפשר כניסת תלמידים נכים.


ובהמשך:
ארגונים נוספים קראו להחרים את הלונה פארק

ה"לונה פארק" נכנע: יכניס ילדים נכים

בתום המאבק הגיעו הנכים ללונה פארק

יום הלונה פארק יתקיים
בחודש ספטמבר

Graphics created by School Icons