בית הספר הדמוקרטי בבקעת אונו
מקום ללמידה, חקירה וסקרנות, הקיימים בכל ילד
מקום המעודד ללמוד בתשומת לב, עצמאות, בחירה וחופש

יום קהילה

9 בדצמבר 2005
בשעה 9:00 התקיימה בבית הספר

קבלת שבת
בית ספרית

לכל הקהילה


בארגון ובביצוע משתתפי השיעור שבתות וחגיםבשעה 10:00 נפתח בבית הספר

בית קפה
ודוכן מכירה של
עוגות וחלות שבת


מעשה ידי ילדי בית ד"ו, לטובת רכישת כיסאות-בר לבית.
בשעה 10:45 התקיים
פרלמנט קהילה

המשך דיון בנושא תפקידי החונך
נושא הגדרת המטרות:
ע"פ המופיע בהצעה המקורית של אמיר: בתחילת הליך החניכה יקבעו על ידי התלמיד מטרות אותן הוא רוצה להשיג באמצעות החניכה.


תמונות מיום הקהילה

Graphics created by School Icons