בית הספר הדמוקרטי בבקעת אונו
מקום ללמידה, חקירה וסקרנות, הקיימים בכל ילד
מקום המעודד ללמוד בתשומת לב, עצמאות, בחירה וחופשב-6-16 בפברואר 2007

התקיימו ימי למידה אחרת בנושא
חיים אחרים

בימים אלו לא התקיימו שיעורים רגילים והלמידה התרחשה בשני מישורים:

1. למידה בקבוצות רב-גילאיות לפי נושאי משנה, על פי הבחירה של כל ילד.
כל קבוצה של נושא נפגשה ועבדה יחד עם חונך.
2. הרצאות, סדנאות, סרטים ופעילות בנושאים שונים בתחום "חיים אחרים".
נושאי ההרצאות לא בהכרח חופפים לתתי הנושאים שנבחרו ונלמדו בקבוצות.
מערכת השעות
ביום שישי, ה-16 בפברואר, התקיים יום מסכם.


בין הפעילויות שהתקיימו בימי הלמידה האחרת:

חשבון אחר

חיים בתקופות אחרות (קישורים)

אתרים על ממציאים והמצאות / ממציאים ומגלים

החיים בתיאטרון

חיים של ספורטאים

טיול לקיסריה של קבוצת "חיים בתקופות אחרות"

חיים של מפורסמים
Graphics created by School Icons