בית הספר הדמוקרטי בבקעת אונו
מקום ללמידה, חקירה וסקרנות, הקיימים בכל ילד
מקום המעודד ללמוד בתשומת לב, עצמאות, בחירה וחופש


דרמה
עדכון
22/11/07:

שיעור דרמה לילדי ג'-ה':
שיעור זה מתחיל בתרגילי חימום מגוונים לקול ולגוף עם אוריינטציה למשחק.
לאחר מכן הילדים עובדים על סצינות בין דמויות שונות אותן הם מגלמים לפי הנחיותיי.
לפעמים העבודה היא בדגש על אימפרוביזציות (המשכללות את יכולת האילתור) ולפעמים על סצינות אותן הם מתכננים מראש.

שיעור דרמה לילדי ו'- יא':
שיעור זה מתחיל בתרגילי חימום מגוונים לגוף ולקול עם אוריינטציה למשחק.
לאחר מכן הילדים עובדים על סצינות בין דמויות שונות אותן הם מגלמים לפי הנחיותיי.
לפעמים העבודה היא בדגש על אימפרוביזציות (המשכללות את יכולת האילתור) ולפעמים על סצינות אותם הם מתכננים מראש.
בקרוב נתחיל לעבוד על סצינות ממחזות.

שבוע נהדר וחורפי לכולנו,

הדסGraphics created
by School Icons
Dancing boys images by Yasshan