בית הספר הדמוקרטי בבקעת אונו
מקום ללמידה, חקירה וסקרנות, הקיימים בכל ילד
מקום המעודד ללמוד בתשומת לב, עצמאות, בחירה וחופש


אנגלית
סיכום שנת הלימודים
30/6/08:

אנגלית 1

הוראה - שעה בשבוע.
ספר בסיס - Sound Reading.
מטרה: לימוד אותיות ה ABC (שלא לפי הסדר) בשיטה פונטית והקניית עקרונות לראשית קריאה. פענוח צליל סמל, פיתוח מודעות פונולוגית, צירופי תנועות ועיצורים.
במקביל - חזרה על אוצר מילים ורכישת מילים חדשות.

הקבוצה תיפקדה ברמה טובה.
נא לשמור על הספרים להמשך עבודה בשנה הבאה.

אנגלית 2

מסגרת עבודה - שעתיים בשבוע. זו הקבוצה הגדולה ביותר.
ספר בסיס - Sound Reading + דפי עבודה שונים.
מטרות - חיזוק עקרונות הקריאה, אוצר מילים, משפטים פשוטים.
הדגש הושם על רכישת תבניות אורתוגרפיות - צירופי תנועות ועיצורים שכיחים בשפה ותרגול קריאה + תרגום מדוייק לעברית על מנת ללמוד תבניות תחביר פשוטות.
תלמידים שסיימו והתקדמו עברו לעבוד בספרי העשרה שונים בהתאם לרמתם.

אנגלית 3

קבוצת תגבור אנגלית - שעתיים בשבוע.
העבודה בקבוצה היתה אינדיבידואלית לכל תלמיד בהתאמה. יש כאלה שהתמידו ויש כאלה שהגיעו לתקופות קצרות כדי לחזק מיומנויות מסוימות.
לצערי, מעט מדי תלמידים ניצלו את הזמן הזה.

אנגלית 4A

מסגרת עבודה - שעה וחצי בשבוע (שעה אחת היתה משותפת לתלמידי 4A ו 4B).
ספר הלימוד Story Club + ספר דקדוק.
רוב תלמידי הקבוצה היו תלמידים שהחלו השנה את לימודיהם בבית הספר ולצערי לא נפגשתי אתם קודם לכן, שאז היו נבחרים ספרי לימוד אחרים. הקבוצה התקדמה באיטיות רבה . עמדתי בקשר עם המורים וההורים של התלמידים אשר מקבלים עזרה בבית על מנת ליצור תכנית עבודה הולמת בהתאם לקשיים שעלו.

אנגלית 4B

מסגרת עבודה - שעה וחצי בשבוע.
ספר בסיס - Highlight ו - Highlight Alternative Addition בהתאם
+ ספרי דקדוק שונים .
העבודה בקבוצה זו היתה בעיקרה אינדיבידואלית בגלל הפערים בין התלמידים. בכל יחידה נלמד אותו נושא כללי (סה"כ נלמדו 4 יחידות מספר הלימוד) ברמות שונות ומעבר לעבודה בספרים ובחוברות הייתה לתלמידים משימת הגשה בכל יחידה (בנושא בעלי-חיים, למשל, הילדים נתבקשו להציג משלים שונים באנגלית).

אנגלית 5

מסגרת עבודה - שעתיים בשבוע + שעת תגבור.
ספר בסיס - Links + חוברת עבודה ודפי עבודה שונים.
סיימנו 4 יחידות מתוך ספר הלימוד וכיסינו חומר רב בדקדוק. התלמידים עבדו והגישו מטלות שונות באופן עצמאי או בזוגות. הקבוצה התגבשה היטב לקראת למידה משותפת ותפקדה ברמה טובה.
מי שהגיע לשעת התגבור ניצל אותה היטב.
אני בטוחה שאלו מתלמידינו שימשיכו את דרכם במערכת הרגילה ימצאו את עצמם ברמה טובה מבחינת רמת הלימודים בבתי הספר.

אנגלית בוגרים

מסגרת עבודה = שלוש שעות בשבוע.
בקבוצה זו למדו התלמידים הבוגרים ותלמידי הבגרות באנגלית.
הקבוצה התמודדה עם כתיבה, הבנת הנקרא ברמת הטקסטים לבגרות וסיפורים קצרים באנגלית.
שלושה תלמידים נגשו השנה לבחינות הבגרות, איש איש ברמתו, ואני בטוחה שהם התמודדו עמן היטב.

כללי

במהלך השנה עלה הצורך לפגוש את התלמידים החדשים המגיעים לבית הספר ולברר היטב את רמת הידע שלהם, כמו גם את נקודות החוזק והקושי שלהם ברכישת השפה, כיון שתלמידים שונים המגיעים מבתי ספר שונים בעיקר סביב הגילאים בכיתות ד' ה' ו - ו' למדו ברמות שונות והפערים יכולים להיות גדולים. יש, לדעתי, להקצות לכך זמן אם לפני ואם בתחילת השנה, על מנת שהתלמידים יוכלו להיות משובצים בקבוצות ההולמות את רמתם.

ולסיכום - משהו על דמות מסוימת, שאולי היו לו קשיים בעירנות פונולוגית ובאינטליגנציה כללית, אבל ללא ספק שהצליח כיון ששמר על הכללים והעקרונות שאמו הטביעה בו והגיע רחוק:

FORREST GUMP GOES TO HEAVEN

The day finally arrived. Forrest Gump dies and goes to Heaven. He is at the Pearly Gates, met by St. Peter himself. However, the gates are closed, and Forrest approaches the gatekeeper.

St. Peter said, 'Well, Forrest, it is certainly good to see you. We have heard a lot about you. I must tell you, though, that the place is filling up fast, and we have been administering an entrance examination for everyone. The test is short, but you have to pass it before you can get into Heaven.'

Forrest responds, 'It sure is good to be here, St. Peter, sir. But, nobody ever told me about any entrance exam. I sure hope that the test ain't too hard. Life was a big enough test as it was.'

St. Peter continued, 'Yes, I know, Forrest, but the test is only three questions:

First: What two days of the week begin with the letter T?
Second: How many seconds are there in a year?
Third: What is God's first name?'

Forrest leaves to think the questions over. He returns the next day and sees St. Peter, who waves him up, and says,

'Now that you have had a chance to think the questions over, tell me your answers'

Forrest replied, 'Well, the first one -- which two days in the week begins with the letter 'T'?

Shucks, that one is easy. That would be Today and Tomorrow.'

The Saint's eyes opened wide and he exclaimed, 'Forrest, that is not what I was thinking, but you do have a point, and I guess I did not specify, so I will give you credit for that answer.'

'How about the next one?' asked St. Peter 'How many seconds in a year?

Now that one is harder,' replied Forrest, but I thunk and thunk about that, and I guess the only answer can be twelve.'

Astounded, St. Peter said,

'Twelve? Twelve? Forrest, how in Heaven's name could you come up with twelve seconds in a year?'

Forrest replied,

'Shucks, there's got to be twelve: January 2nd, February 2nd, March 2nd ... '

'Hold it,' interrupts St. Peter. 'I see where you are going with this, and I see your point, though that was not quite what I had in mind ... but I will have to give you credit for that one, too.

Let us go on with the third and final question.

Can you tell me God's first name'?

'Sure,' Forrest replied, 'it's Andy.'

'Andy?' exclaimed an exasperated and frustrated St Peter. 'Ok, I can understand how you came up with your answers to my first two questions, but just how in the world did you come up with the name Andy as the first name of God?'

'Shucks, that was the easiest one of all,' Forrest replied.

'I learnt it from the song,

'ANDY WALKS WITH ME,
ANDY TALKS WITH ME,
ANDY TELLS ME I AM HIS OWN.'

' St. Peter opened the Pearly Gates, and said: 'Run Forrest, run!'

איתנהGraphics created by School Icons