בית הספר הדמוקרטי בבקעת אונו
מקום ללמידה, חקירה וסקרנות, הקיימים בכל ילד
מקום המעודד ללמוד בתשומת לב, עצמאות, בחירה וחופש


לשון ו-ט
תכנים שנלמדו מתחילת השנה
31/10/07:

חזרה על השורש.

מיון חלקי הדיבור לשם עצם פועל ותיאור.

התחלת מערכת הפועל: בניינים הִפְעִיל והֻפְעַל, פִעֵל ופֻעַל.

הלמידה מתקיימת באופנים שונים: שיעור שבו עובדים בקבוצות, שיעור פרונטאלי, שיעור פרטני.
כל תלמיד מתקדם באופן אישי בחוברת הלימוד. יחד עם זאת מתבצע מעקב אישי אחר הלומדים.Graphics created by School Icons