בית הספר הדמוקרטי בבקעת אונו
מקום ללמידה, חקירה וסקרנות, הקיימים בכל ילד
מקום המעודד ללמוד בתשומת לב, עצמאות, בחירה וחופש


חשבון 3-4
המספר שלי
11/9/07:

הכנת מצגת

כל אחד בוחר מספר וכותב תכונות מיוחדות למספר, מכין תרגילים עם המספר שהוא בחר.

את המצגת ניתן להכין בביה"ס או בבית.

ניתן להשתמש בטיוטא שכתבנו בכיתה או לבחור מספר חדש.

מילון רעיונות:
באילו מספרים ניתן לחלק את המספר?
האם המספר זוגי?
לכתוב תרגילים בעזרת פעולת הכפל בלבד...
לכתוב תרגילים בעזרת פעולת חיבור בלבד...

אם אתם מכינים את המצגת בבית, שלחו אלי במייל.
ניתן לעבוד בזוגות. ניתן לראות מצגות שתלמידים הכינו בעבר.


בהצלחה!
אביבהGraphics created by School Icons