בית הספר הדמוקרטי בבקעת אונו
מקום ללמידה, חקירה וסקרנות, הקיימים בכל ילד
מקום המעודד ללמוד בתשומת לב, עצמאות, בחירה וחופש


חשבון 4-5
עדכון
26/2/08:

שלום לכולם,

קצת חדשות משיעורי החשבון.

התקיים דיון חשוב ומעניין בנושא הלמידה בקבוצה.
בקבוצה 24 תלמידים הלומדים בספרים של כיתה ד' וה'.
כדי לקדם את הלמידה הזכרנו את החוקים של השיעור: להוציא את הציוד בתחילת השיעור, לשמור על שקט על מנת לאפשר למידה טובה של כולם. מי שלא מקיים את החוקים לא יוכל להשתתף בשיעור. בלי קלמר, בלי מחברת, בלי ספר אין צורך להגיע לשיעור.

בעקבות בקשות הילדים, החלטנו לתת הקנייה בקבוצות קטנות ( ד' וה' בנפרד).
אנחנו חוזרים למסורת של עבודה חודשית: העבודה הבאה היא בנושא שברים ורשומה במחברת.
הספרים נבדקים ע"י אביבה כל יום חמישי ותכנית העבודה של הילד רשומה בדף הכריכה על כרטיסיה מיוחדת. רוב התלמידים עובדים כעת על שברים ושברים עשרוניים.
אחרי פסח עוברים לספר חדש.


אביבהGraphics created by School Icons