בית הספר הדמוקרטי בבקעת אונו
מקום ללמידה, חקירה וסקרנות, הקיימים בכל ילד
מקום המעודד ללמוד בתשומת לב, עצמאות, בחירה וחופש


חשבון 6
עדכון
20/12/07:

סיימנו את הספר הראשון של פשוט חשבון.

ביום ראשון 23/12 מבדק מסכם בנושא שברים פשוטים (חיבור, חיסור וכפל).

בתחילת ינואר נתחיל את הספר השני (הילדים מקבלים ספרים בביה"ס).

בכל שאלה, בעיה או קושיה ניתן לפנות במייל או בטלפון,

סיגלGraphics created by School Icons