בית הספר הדמוקרטי בבקעת אונו
מקום ללמידה, חקירה וסקרנות, הקיימים בכל ילד
מקום המעודד ללמוד בתשומת לב, עצמאות, בחירה וחופש


מדינה דמוקרטית ואני - אזרחות
עבודה בעקבות הביקור בבית המשפט
25/12/08:

  1. תן/תני דוגמא לחמישה סוגים או ערכאות של בתי משפט.


  2. תן/תני דוגמא למקרה שנדון בכל אחד מסוגי בתי המשפט שהבאת בשאלה הראשונה.

  3. לגבי כל מקרה, פרט/פרטי מהו נושא הדיון/תביעה, מי הגיש אותו ומהם הצדדים במקרה, האם התקבלה החלטה ואם ידוע שהוגש ערעור, לאן הוא הוגש ומהי ההחלטה הסופית, במידה והיא ידועה.


לובהGraphics created by School Icons