בית הספר הדמוקרטי בבקעת אונו
מקום ללמידה, חקירה וסקרנות, הקיימים בכל ילד
מקום המעודד ללמוד בתשומת לב, עצמאות, בחירה וחופש

עיתון בית הספר


עם האף בדף

גיליון מספר 1 - נובמבר 2005

גיליון מספר 2 - ינואר 2003

גיליון מספר 1 - נובמבר 2002


Graphics created by School Icons