בית הספר הדמוקרטי בבקעת אונו
מקום ללמידה, חקירה וסקרנות, הקיימים בכל ילד
מקום המעודד ללמוד בתשומת לב, עצמאות, בחירה וחופש


החוקים שנקבעו בפרלמנט

הערה: חוקים שהתקבלו וכבר אין להם משמעות (חוקים שהוגבלו בזמן שחלף, חוקים הנוגעים לאנשי צוות שכבר לא איתנו וכדומה), אינם מופיעים כאן.
הלמידה בבית הספר

1.
כל מורה יפרסם כללי התנהגות ודרישות לימודיות בקורס אותו הוא מעביר.
הפרסום יעשה בידיעון שיתפרסם על ידי בית הספר, לפני תחילת הקורס.
2. המורה יערוך רישום נוכחות בכל שיעור.
3. מותר למורה להרחיק תלמיד מהשיעור, אם התלמיד מפריע למהלך התקין של השיעור, או לילדים האחרים.
4. בכל מקרה שתלמיד לא הופיע לשיעור, או הורחק ממנו, ידווח על כך המורה לחונך, בהקדם האפשרי.
החונך ידווח להורה של התלמיד על כל מקרה של הרחקה.
5. המורה אחראי לקיומו של הקורס, משך כל הסימסטר.
קורס לא יבוטל במהלך הסימסטר, אלא אחרי שנעשו כל הנסיונות כדי שהקורס יימשך ואחרי הודעה מוקדמת לקהילה על הכוונה להפסיק את הקורס.
6. מפגשי החונכות יופיעו במערכת השעות אצל כל תלמיד.
7. מפגשי בוקר וצהרים אינם חובה.
8. קיימת חובה על כל תלמיד להירשם בבוקר אצל החונך.
9. אחת לחודש ידווחו אנשי הצוות, מנהלת ומורים-הורים לקהילה על מה שנעשה בחודש האחרון.
10. ועדת צוות תאתר, בחלקיות משרה, מורה למוסיקה ומורה לקריאה וכתיבה.

כללי התנהגות בבית הספר
1. מותר להשתמש באופניים, רולרבליידס, סקייטבורד, קורקינט, בימים ובשעות שיקבעו, תוך שמירה על אמצעי בטיחות (הגבלת מספר המשתתפים, חבישת קסדות ומגינים) ובפקוח איש צוות.
2. בבית הספר יותקן פעמון, שיתן סימן להתחלת השיעור.
3. אסור לצאת משערי בית הספר, כולל למכולת. היוצא מן הכלל היחיד הוא ילדי הגן, אשר רשאים ללכת בליווי מבוגר לקניות במסגרת פעילות קבועה של הגן.
בבית הספר יהיה לחם לשימוש ילדים, אשר שכחו להביא אוכל מהבית.
4. לכל ילד בחצר תינתן רק כף אחת. להחזיר כפות לארגז בתום השימוש.
6. אסור לילדים להביא לבית הספר נשק קר (סכינים, אולרים וכדומה), גפרורים ומצתים.
7. תתקיים תורנות נקיון וסדר חובה בסוף כל יום של הילדים והצוות.
8. אסור לעשן בכל מרחב בית הספר, לא בשיעורים, לא בהפסקות ולא בזמן הצהרון.
11. חוקי מחשב:
א. אין להביא משחקים מהבית ולהתקין כל תוכנה שהיא, כולל מהאינטרנט, ללא אישור של מי שיקבע לכך.
ב. אין להזיז או לפרק רכיבים מהמחשבים, לדוגמת עכבר, מקלדת ומסך ללא אישור. פעולות אלו יבוצעו רק ע"י נאמני מחשוב שעברו הכשרה מתאימה.
ג. ימונו תורני מחשב לשבועיים שיהיו אחראים על הסדר בשימוש במחשב ועל פתירת בעיות במידת הצורך (כל עוד אינם בשעורים).
ד. כל עוד יש שיעור בספריה / בית ה-ז לא יתקיימו משחקים בחדר.
ה. ניתן לשחק על כל המחשבים בבית הספר, כאשר תמיד יש עדיפות ללימודים ועבודה.
12. ליווי למגרש:
כאשר אין מבוגר שיכול ללוות את הילדים למגרש, אדם ודרור יחד ילוו את הילדים, אחרי שעידכנו איש צוות. אדם ודרור יהיו אחראים למה שקורה במגרש ובמקרה הצורך אחד מהם ילך להזעיק איש צוות. בעוד חודש, גם איתי, הלל ואור יוכלו להיות מלווים, כשתמיד יהיו לפחות שני מלווים מבין חמשת הילדים.
ההצעה תהיה בתוקף לתקופת נסיון של חודש וחצי, החל מיום 10.11.02.
13. תקבע פינה שתכלול שקי אגרוף. מי שרוצה להרביץ יוציא שם את המרץ והכעס.
14. ילדי הגן יסתובבו בבית הספר ובחצר רק בליווי מבוגר או איש צוות. כל זאת מבלי למנוע מהם קשר עם ילדי בית הספר.
16. לילדים מכיתה ד' ומעלה מותר לצאת בזוגות ולשחק במתקנים הצמודים לחצר ללא נוכחות מבוגר, בתנאי שיהיה מבוגר בחצר בית הספר ושהשער המפריד בין המתקנים לחצר יהיה פתוח.
17. השהייה בחדר המנהל, רק במקרה של טלפון (באישור חונך) או חבישה (עם חונך).
18. הכניסה לטלפונים בחדר המנהל רק בהפסקות (כולן) ובזמן חוק וסדר.
19. יציאה החוצה לגשם, אפשרית רק במידה ומצויידים בבגדים להחלפה.
20. בעת שהיה בבית שאינו שלך בבית הספר - יש לפעול על פי כלליו ולכבדם. אם אורח בבית אינו נענה לבקשה לפעול עפ"י כללים אלו, ניתן להוציאו מהבית.
21. יציאה לחורשה אפשרית בליווי מבוגר בלבד.
22. נסיעה באופניים בחצר בית הספר אסורה.
23. יציאה למכולת אפשרית רק בליווי חונך ורק בעת חונכות.

טיפול באלימות ובמקרים חריגים
1. במקרים של אלימות פיזית כל שהיא, הפעולות שיעשו מייד, יהיו:
א. הפרדה בין הילדים שרבים והליכה של כל הצדדים לפינות "צינון";
ב. הכרזה על תום זמן צינון בפני אחד מאנשי הצוות;
ג. במידה וזה לא עוזר - יזומן אחד ההורים כדי לקחת את הילד הביתה מייד
(עד ליום המחרת).
ד. במקביל תוגש תביעה לוועדת זכויות הפרט.
2. בכל מקרה בו ילד או ילדה מסכן את עצמו ו/או את האחרים, או לאחר אירוע של אלימות חריגה, מותר לאיש צוות לדרוש בסמוך לאירוע מההורים להגיע באופן מיידי ולקחת את הילד הביתה.
איש הצוות שיזם את הפניה להורים, יגיש באותו היום תלונה לועדת זכויות הפרט אשר תדון בתלונה לא יאוחר מאשר יומיים לאחר האירוע.
אם ההורה לא הגיע לקחת את הילד באופן מיידי, הדיון בתלונה יתקיים תוך 48 שעות ועד לדיון לא יופיע הילד בבית הספר. במקרה זה תוגש תלונה גם נגד ההורה.
בכל אחד מהמקרים הללו, ועדת זכויות הפרט תטיל על הילד עונש של השעיה בפועל (כאשר פרק הזמן עד לדיון בועדת זכויות הפרט לא יחשב כהשעיה שהוטלה על ידי ועדת זכויות הפרט).
במקרים חריגים רשאית ועדת זכויות הפרט, עפ"י שיקול דעתה, להטיל עונש קל יותר.
כל הליך בפני ועדת זכויות הפרט כמפורט קודם, יפורסם (כולל שמות), כולל העונש שהוטל בועדה. מובהר כי קיימת סמכות לועדת זכויות הפרט להביא לדיון בפרלמנט הצעה להרחיק ילד/ה מבית הספר.

התנהלות בית הספר

1.
מותר להפעיל בבית הספר קיוסק שלא למטרות רווח על ידי ילדי בית הספר.
15. מלבד אין לאפשר מסחר בכסף אמיתי בבית הספר.

2.
ילד או איש צוות המעוניין לקיים כינוס חובה של בית הספר צריך להציג בקשתו בפני ועדת פרלמנט לשם אישורה או דחיתה.

3.
פינת אבדות: בכל בית צריכה להיות פינת אבדות ומציאות. אחת לחודש ביום ה' מוצאות כלל האבדות לחצר על מנת שכולם יוכלו למצוא את אבדותיהם.

4.
בכל בית יהיו ארגזי מיחזור שיאספו אחת לשבועיים. בבית הספר יהיה צוות אחראי על פעילות זו.

שמירה בבית הספר
תהיה תורנות שמירת הורים בבית הספר.

ועדות
ואלו הועדות שסמכויותיהן אושרו בפרלמנט:
1. ועדת פרלמנט
2. ועדת זכויות הפרט
3. ועדת צוות
4. ועדת ביקורת
5. ועדת הכרות
6. ועדת טיולים
7. ועדת סדר וניקיון
8. ועדת הנחות
9. ועדת פינת אמנות
10. ועדת ציוד (לא פעילה)
11. ועדת ספורט (לא פעילה)
12. ועדת ספריה
הועדות תבחרנה אחת לשנה, בתחילתה.

את החוקים לגבי אופן התנהלות הפרלמנט, ניתן לקרוא פה.

את הפרוטוקולים של ישיבות הפרלמנט, בהן התקבלו חוקים אלה ואת כלל ההצעות שנידונו בישיבות הפרלמנט, ניתן לקרוא פה.
Graphics created by School Icons