IntelliManage - הפרויקט מתקצר - ומהר
הפרויקט מתקצר - ומהר
זה הזמן להדק את החגורה:
קיצור לוחות הזמנים לחסכון בתקציב,
בסביבה משתנה וביכולות מצטמצמות.
         מתחילים כאן         
סל השירותים

בניית לוחות זמנים לפרויקטים

כל מי שמעורב בניהול פרויקטים ארגוניים מכיר את נטייתו הטבעית של הפרויקט לחרוג בזמן ובתקציב. בפרויקטי מחשוב, למשל, מצביעים מחקרים על חריגה ממוצעת של כ-50%. אי-עמידה בלוח הזמנים ובעלויות פוגעת בביצועי הארגון ועלולה לגרום לו נזק משמעותי. מדובר אמנם בתופעה נפוצה - אך בהחלט לא בלתי-נמנעת.
חברת IntelliManage מתמחה במתן פתרונות ממוקדים לניהול פרויקטים, המשיגים שיפור משמעותי בביצועי לקוחותיה תוך זמן קצר. באמצעות מתודולוגיית IntelliGantt® הבלעדית, מציעה החברה בניית לוח זמנים (גנט) מפורט ומקצועי לפרויקט בתוך מספר ימי עבודה - מהלך הגורם להאצת הפרויקט באופן מיידי.

במרבית הפרויקטים נדרשים שינויים משמעותיים ואף בנייה מחודשת של לוחות הזמנים תוך כדי תנועה. שינויים אלו אינם מעידים בהכרח על כשל בתכנון, ולרוב אף מהווים חלק ממהלכו הטבעי של הפרויקט. IntelliManage מציעה שירות ייחודי בשם "SOS בניהול פרויקטים", הכולל בניית לוחות זמנים חדשים בעזרת מומחה, בכל שלב שבו מצוי הפרויקט ובתוך ימי עבודה ספורים בלבד.
שירות זה מאפשר ארגון-מחדש מהיר של הפרויקט ושדרוג דחוף של לוחות הזמנים במטרה לקצר את הפרויקט תוך הבטחת התנהלותו התקינה.

המשך ניהול לוחות הזמנים באמצעות מתודולוגיית IntelliGantt® מקל מאד על העדכון השוטף שלהם ושמירת ההתאמה שלהם למצב בפועל. לצורך זה ניתן להעזר בשירות מעקב וליווי פרויקטים באמצעות PMO.

הניסיון והידע של צוות IntelliManage מסייעים לארגון להתמודד היטב עם השינויים הללו, תוך הימנעות משגיאות טיפוסיות בתכנון, בביצוע ובמעקב.
מתודולוגיית IntelliGantt®
 • קיצור משמעותי של לוחות הזמנים.
 • מתן כלי יעיל לקבלת החלטות.
 • שיפור בביצועי הארגון.
 • צמצום עלויות.
חשיבות לוח הזמנים ככלי ארגוני
 • הבנה טובה יותר של צורכי הפרויקט.
 • מעקב אחרי קצב ההתקדמות.
 • זיהוי בעיות עתידיות ותכנון פתרונות.
 • בחירת מסלול מהיר.
 • הנעת עובדים לפעולה.
 • תיאום בין קבוצות שונות בפרויקט.
מקימים/משדרגים פעילות PMO?

 • הטמעת מתודולוגיה מהירה.
 • הקמת/שדרוג הפעילות.
 • ליווי מקצועי.
לקבלת תוצאות יוצאות דופן.


מתחילים כאן
     


בונוס
תמיכה טלפונית


Copyright © 2000-2024 IntelliManage, All rights reserved.