בית הספר הדמוקרטי בבקעת אונו
מקום ללמידה, חקירה וסקרנות, הקיימים בכל ילד
מקום המעודד ללמוד בתשומת לב, עצמאות, בחירה וחופש


שליש ראשון תשס"ט - תכני הקורסים

(רשימה ראשונית)

חוברת הקורסים

מפתח נוכחות:
כחול: נוכחות חובה. בחרת - התחייבת
ירוק: בחירה - אפשר להצטרף או לוותר בכל עת מהשיעור
סגול: נוכחות לפרויקט
(בשעור זה יתקיימו פרויקטים במהלך השנה. הילדים יכולים להצטרף בתחילת פרויקט ולעזוב בסופו. כל זמן שילד בחר פרויקט הוא מחויב אליו. אפשר להצטרף לשעור זה בכל פעם שמתחילים פרויקט חדש - יהיה פרסום לכך)

שם הקורס
שם המנחה קבוצת
היעד
נוכחות
מרכז חקר אנשי צוות והורים א-יב סגול
מרכז אוריינות, מרכז חשבון, מרכז אנגלית אנשי צוות והורים ב-יב סגול
דברים שרציתי לדעת קרין שוקלינסקי ב - ג סגול
עם הפנים אל האחר ד' - ו' שרון שמעוני ד - ו כחול
עם הפנים אל האחר ז' - ט' שרון שמעוני ז - ט כחול
סביבי קרין שוקלינסקי ד - ו כחול
צדק ואי צדק קרין שוקלינסקי ז - יב כחול
לקראת קריאה בגן ענת שמחאי גן - א ירוק
קריאה-כתיבה 1 תמר אלי-גרזון א כחול
סוגות ואיורים תמר אלי-גרזון א - ג כחול
קריאה-כתיבה 2 תמר אלי-גרזון א - ב כחול
קריאה, כתיבה והבעה לב' - ג' ענת שמחאי ב - ג כחול
קריאה, כתיבה והבעה לד' - ו' ענת שמחאי ד - ו כחול
כתיבה בכיף לב' - ג' שרי גוטליב ב - ג כחול
כתיבה בכיף לד' - ו' שרי גוטליב ד - ו כחול
כתיבה בכיף לז' - ט' שרי גוטליב ז - ט כחול
על קצה הלשון נטע שוחר ד - ו כחול
דקדוק פורמאלי נטע שוחר ז - יב כחול
אי-בוד ענת שמחאי א - ד כחול
ספרות לב' - ג' שרי גוטליב ב - ג כחול
ספרות לד' - ו' שרי גוטליב ד - ו כחול
ספרות לד' - ו' דן מישייקר ד - ו כחול
מר הנשו היקר וסיפורים נוספים אהוד הוכרמן ד - ה כחול
קומדיה אהוד הוכרמן ה - ז כחול
ספרות לז' - י"ב דן מישייקר ז - יב כחול
ספרות לבגרות שרי גוטליב י - יב כחול
אנגלית לילדי הגן אורית אייזן גן ירוק
אנגלית אורית אייזן א - ד כחול
אנגלית 1 יואל זילברשטיין ה - ט כחול
אנגלית 2 יואל זילברשטיין ה - ט כחול
אנגלית 3 יואל זילברשטיין ה - ט כחול
קסמים של הטבע היידס קרני גן - א ירוק
מדעים לא' - ג' לובה כץ א - ג כחול
פרוייקטים במדע לובה כץ ד - ו כחול
מדעים - גוף האדם וסדרת "החיים" לובה כץ ד - ו כחול
פיזיקה לובה כץ ז - יב כחול
מדעים לז' - י"ב לובה כץ ז - יב כחול
מספרים מיספרים אורית אייזן גן ירוק
חשבון 1 אורית אייזן א כחול
חשבון ב' - הכל עד 100 אביבה וירניק א-ג כחול
חשבון ג' - הכל עד 1000 אביבה וירניק ג כחול
חשבון שברים אביבה וירניק ד - ה כחול
חשבון שברים ואחוזים אביבה וירניק ה - ו כחול
חשבון 6 סיגל כהן ו כחול
מחשבון לאלגברה סיגל כהן ז כחול
לקראת תיכון א' סיגל כהן ח כחול
לקראת תיכון ב' סיגל כהן ט כחול
מגלים עולם - גאוגרפיה לד' - ו' הדס פלד ד - ו כחול
מגלים עולם - גאוגרפיה לז' - י"ב הדס פלד ד - ו כחול
מחפשים את הצפון לב' - ג' היידס קרני ב - ג כחול
מחפשים את הצפון לד' - ו' היידס קרני ד - ו כחול
לגלות את סין שרון שמעוני ז - ט כחול
סיפורי התנך בהמחשה לגן - א' יפית מרקדו גן - א ירוק
סיפורי התנך בהמחשה לב' - ג' אהוד הוכרמן ב - ג כחול
תנ"ך לד' - ה' יפית מרקדו ד - ה כחול
תנ"ך לה' - ו' יפית מרקדו ה - ו כחול
תנ"ך לז' - ט' יפית מרקדו ז-ט כחול
האדם הקדמון שרון שמעוני גן - ג כחול
חזרה בזמן: האימפריה הרומית וארץ ישראל קרין שוקלינסקי ד - ו כחול
חזרה בזמן לבית הבוגרים קרין שוקלינסקי ז - יב כחול
ארכיאולוגיה שרון שמעוני ז - יב כחול
בין תרבויות רחוקות - שבט קרן רוזן-טל, אהוד הוכרמן, היידס קרני, ענת שמחאי גן - ג סגול
מדינה דמוקרטית ואני - אזרחות + רטוריקה לובה כץ ז - יב כחול
סדנת תקשורת ענת, יעל, בר ז - יב כחול
בית ספר יוצר מיטל גרינשפן כולם ירוק
אוריגמי אורית אייזן א - ג ירוק
יצירה ואומנות מיטל גרינשפן גן - ב ירוק
ריקוד ותנועה יפית מרקדו גן - ג ירוק
ריקוד לב' - ג' הדס פלד ב - ג כחול
ריקוד לד' - ו' הדס פלד ד - ו כחול
סלסה יפית מרקדו ד - ו כחול
תרבות הרוק גידי בורשטיין ז - יב כחול
בקצות האצבעות לב' - ג' היידס קרני ב - ג סגול
בקצות האצבעות לד' - ו' היידס קרני ד - ו סגול
שירה לב' - ג' הדס פלד ב - ג כחול
שירה לד' - ו' הדס פלד ד - ו כחול
מועדון הסרט הטוב הדס פלד ד - ט ירוק
פרוייקטים בקולנוע קרין שוקלינסקי ד - יב סגול
צילום שרון שמעוני ד - ט כחול
סדנת פיסול ד' - ו' קרן רוזן- טל ד - ו כחול
סדנת פיסול ז' - י"ב' קרן רוזן- טל ז - יב כחול
סדנת רישום ציור לד' - ו' קרן רוזן- טל ד - ו כחול
סדנת רישום ציור לז' - י"ב קרן רוזן- טל ז - יב כחול
בעקבות יצירות אמנות קרן רוזן- טל ז - יב כחול
מילים ביצירה מיטל גרינשפן ד - ו כחול
בישול לב' - ד' דן מישייקר ב - ד כחול
בישול לז' - י"ב דן מישייקר ז - יב כחול
חינוך גופני לגן - א' גדעון בורשטיין גן - א ירוק
חינוך גופני לב' - ג' גדעון בורשטיין ב - ג כחול
חינוך גופני לד' - ה' ולה' - ו' גדעון בורשטיין ד - ה
ה - ו
כחול
חינוך גופני לז' - ט' גדעון בורשטיין ז - ט כחול
צרפתית 1 - Parlez-vous le francais? אביבה וירניק ד - ו כחול
צרפתית 2 - parler' lire et ecrire le francais אביבה וירניק ז - י כחול
ערבית מדוברת 1 מיכל דימינסקי-צרפתי ד - ו כחול
ערבית מדוברת 2 מיכל דימינסקי-צרפתי ז - ט כחול
מדיטציה קרן רוזן-טל כולם ירוק
Graphics created by School Icons