בית הספר הדמוקרטי בבקעת אונו
מקום ללמידה, חקירה וסקרנות, הקיימים בכל ילד
מקום המעודד ללמוד בתשומת לב, עצמאות, בחירה וחופש


מה עשינו בשנת הלימודים תשס"ח?


גן

7/10/07: עדכון
13/10/07: עדכון
4/11/07: עדכון
3/12/07: עדכון
22/12/07: עדכון
28/1/08: מסיבת פיג'מות
3/2/08: מערכת לסמסטר ב'
25/2/08: עדכון
28/2/08: עדכון
19/5/08: עדכון
14/6/08: עדכון

עבודות החקר שהוכנו במסגרת מרכז הלמידה
דף מתמטיקה
מרכז

למידה

מתוקשב

26/10/07: עדכון
שירים ואיורים

30/10/07: עדכון
קריאה כתיבה 113/10/07: עדכון
18/3/08: עדכון
קריאה כתיבה 225/9/07: משימה לסוכות
13/10/07: עדכון
קריאה כתיבה 313/10/07: עדכון
אנגלית משיריםאנגליתמדעים - גוף האדם

9/12/07: עדכון
מדעים - עונות השנה לא-ב9/12/07: עדכון
מדעים - עונות השנה לג-ה9/12/07: עדכון
מדעים - מדענים ותגליות

אביבה בגן4/12/07: עדכון
חשבון 1


חשבון 2


חשבון 3-4חשבון 4-5מתמטיקה לבוגריםמרכז מתמטיקהמחשבון לאלגברה27/10/07: עדכון
20/12/07: עדכון
22/1/08: עדכון
3/5/08: עדכון
מתמטיקה לקראת תיכון27/10/07: עדכון
20/12/07: עדכון
22/1/08: עדכון
3/5/08: עדכון
חשבון 627/10/07: עדכון
20/12/07: עדכון
22/1/08: עדכון
3/5/08: עדכון
צרפתית


25/10/07: עדכון
13/11/07: שיר
4/12/07: שיר
10/1/04: גבינות
צרפתיות
24/1/04: שירים
על עצים
10/2/04: הכנת מסכה
11/2/08: שיר
18/2/08: שמות חיות
26/2/08: שיר + שמות בגדים
29/4/08: שיר
15/6/08: סיכום השנה

חינוך גופני


דרמה22/11/07: עדכון
שירה22/11/07: עדכון

חזרה בזמן:
ימי הביניים11/11/07: עדכון
6/4/08: עדכון

תולדות הקולנוע


11/11/07: עדכון

חזרה בזמן: יוון העתיקה


11/11/07: עדכון
ציונות (לבגרות)

11/11/07: עדכון
אנשים רעיונות ומהפכות11/11/07: עדכון
19/2/08: עדכון
היה היה11/11/07: עדכון
מחזות


3/11/07: עדכון
שעת סיפור21/11/07: עדכון
הסיפור שלא נגמר ג-הכתיבה בכיףהסיפור שלא נגמר ו-טספרות לקראת בגרותלקרוא סיפור17/12/07: עדכון
מסעו של סיפור ג-ה17/12/07: עדכון
מסעו של סיפור ו-טבעלי חיים לגן16/12/07: עדכון
בעלי חיים לא-ב16/12/07: עדכון
בעלי חיים לג-ה16/12/07: עדכון
זואולוגיהיצירה בשילוב חומריםבובות ודמויות21/11/07: עדכון
אמנות פלסטית21/11/07: עדכון
אמנות בסביבה דיגיטליתסדנת אמנות וחברה21/11/07: עדכון
משחקים חברתיים21/11/07: עדכון
אבניםסיפורי עמיםשיר בלב (לשון)לשון ג-הלשון ו-טהכנה לבגרות בלשוןריקוד

22/11/07: עדכון
מחשבים ואינטרנט


תנ"ך


סיפורי התנ"ך


3/11/07: עדכון

חגים
וחוגגים11/11/07: עדכון
דמוקרטיהתכשיטנותתכנות בשפת Javaקשריםמפגשי בנים3/4/08: עדכון
LARPמועדון דמוקרטי19/6/08: עדכון
פעילות יולי


מה קורה השנה?

ומה קרה בשנים הקודמות?
image creadted by Cute Colors

Dancing boys images by Yasshan


Graphics created by School IconsBoys & sun image created by Graphic Garden
Animated images created by
Animation Factory