בית הספר הדמוקרטי בבקעת אונו
מקום ללמידה, חקירה וסקרנות, הקיימים בכל ילד
מקום המעודד ללמוד בתשומת לב, עצמאות, בחירה וחופש


תוכניות לימודים

כללי מסגרת ללמידה

ידיעון סמסטר א' תשס"ט

זה הזמן לבחור
רשימת השיעורים

מערכת שעות לבחירה

מערכת שעות לגן

מה למדנו בשנים הקודמות?

ידיעון סמסטר ב' תשס"ח

רשימת קורסים

מערכת שעות לבחירה
קובץ PowerPoint לעריכה
(קובץ PowerPoint לעריכה, בפורמט zip)
(מה זה פורמט zip?)

מערכת שעות לגן
מערכת ריקה למילוי

ידיעון סמסטר א' תשס"ח

רשימת קורסים

מערכת שעות לבחירה
קובץ PowerPoint לעריכה
(קובץ PowerPoint לעריכה, בפורמט zip)
(מה זה פורמט zip?)

מערכת שעות לגן
מערכת ריקה למילוי

ידיעון שליש ג' תשס"ז

רשימת קורסים

מערכת שעות לבחירה
קובץ PowerPoint לעריכה
(קובץ PowerPoint לעריכה, בפורמט zip)
ידיעון שליש ב' תשס"ז

רשימת קורסים

מערכת שעות לבחירה
קובץ PowerPoint לעריכה
(קובץ PowerPoint לעריכה, בפורמט zip)
ידיעון שליש א' תשס"ז

רשימת קורסים

מערכת שעות לבחירה
קובץ PowerPoint לעריכה
(קובץ PowerPoint לעריכה, בפורמט zip)
ידיעון שליש ג' תשס"ו

רשימת קורסים

מערכת שעות לבחירה
קובץ PowerPoint לעריכה
(קובץ PowerPoint לעריכה, בפורמט zip)
ידיעון שליש ב' תשס"ו

רשימת קורסים

מערכת שעות לבחירה
קובץ PowerPoint לעריכה
(קובץ PowerPoint לעריכה, בפורמט zip)
ידיעון שליש א' תשס"ו

רשימת קורסים

מערכת שעות לבחירה
קובץ PowerPoint לעריכה
(קובץ PowerPoint לעריכה, בפורמט zip)
ידיעון מחצית ב' תשס"ה

רשימת קורסים (חלקית)

מערכת שעות לבחירה
(קובץ PowerPoint לעריכה, בפורמט zip)
ידיעון מחצית א' תשס"ה

רשימת קורסים

מערכת שעות לבחירה: ימים ראשון-שלישי, ימים רביעי-שישי
(קובץ PowerPoint לעריכה, בפורמט zip)
ידיעון שליש ג' תשס"ד


רשימת קורסים

מערכת שעות לבחירה: ימים ראשון-שלישי, ימים רביעי-שישי
(קובץ PowerPoint לעריכה, בפורמט zip)
ידיעון שליש ב' תשס"ד

רשימת קורסים

מערכת שעות לבחירה: ימים ראשון-שלישי, ימים רביעי-שישי
(קובץ PowerPoint לעריכה, בפורמט zip)
ידיעון שליש א' תשס"ד

רשימת קורסים

מערכת שעות לבחירה: דף ראשון, דף שני
(קובץ PowerPoint לעריכה, בפורמט zip)
ידיעון שליש ג' תשס"ג

רשימת קורסים

מערכת שעות לבחירה
(קובץ לעריכה, בפורמט zip)
ידיעון שליש ב' תשס"ג


רשימת קורסים

מערכת שעות לבחירה
(קובץ לעריכה, בפורמט zip)
ידיעון שליש א' תשס"ג

מבוא: איך זה עובד?

שכבת הגן (טרום חובה וחובה)

בית א'-ב'

רשימת קורסים

מערכת שעות לבחירה
(קובץ לעריכה, בפורמט zip)
סמסטר ב' תשס"ב

מערכות שעות לבחירה:
לכיתות א'-ב' (קובץ powerPoint בפורמט zip)
לכיתות ג'-ו' (קובץ powerPoint בפורמט zip)

מערכת כוללת

סילבוס לקורסים
סמסטר א' תשס"ב

סילבוס לקורסים

מערכות שעות לבחירה: (קבצי PowerPoint בפורמט zip) לכיתות א'-ב'
לכיתות ג'-ו'Graphics created by School Icons

פריטי גרפיקה ל"מערכות הטעימות" נלקחו גם מן האתרים הבאים: