בית הספר הדמוקרטי בבקעת אונו
מקום ללמידה, חקירה וסקרנות, הקיימים בכל ילד
מקום המעודד ללמוד בתשומת לב, עצמאות, בחירה וחופש


פרוטוקולים של ישיבות הפרלמנט

בסוף הדף מופיע סדר היום של פרלמנטים שהפרוטוקול שלהם עדיין לא מופיע באתר...
פרוטוקולים נוספים ניתן למצוא בקלסר שבמשרד בית הספר.

תאריך
הצעות חוק / נושאים לדיון
4/1/09 תורנות ניקיון
14/12/08 בחירות דמה לכנסת
30/11/08 שימוש במחשב, שק אגרוף
23/11/08 אכילה בחדר הרבנות, הוספת ילדים לועדות
31/10/08 (קהילה) בחירת ועדות
26/10/08 רשימת ספרים מומלצת לשנה הבאה
5/10/08 וועדת פיתוח וטיפוח המרחב הבית הספרי
26/9/08 (קהילה) כל חבר קהילה יוכל להיבחר רק לוועדה אחת, שינוי מבנה של ועדת בקרה (ביקורת), וועדת פיתוח וטיפוח המרחב הבית הספרי, סיום יום הלימודים לילדי בית הבוגרים
27/6/08 חלוקת ה"בתים" בבית הספר, הסדרת עדיפות בקבלה לבית הספר
25/6/08 בחירת מועמדים לוועדת טיולים
22/6/08 ילדי הגן יוכלו להשתמש במערכת הגישור והמשפט בביה"ס
13/6/08 תכנית העבודה לשנת הלימודים תשס"ט
1/6/08 בחירות דמה בבית הספר
18/5/08 הקרנת סרטים בדיבוב לעברית בבית הספר, נדנדות בבית הספר
2/5/08 (קהילה) עדכון תוכנית העבודה לשנה הבאה, בבית הספר הדמוקרטי לא יהיו מבחנים נושאי ציונים, לאפשר לילדי בית הבוגרים לצאת בצורה חופשית לחורשה
10/4/08 בחירת תת הנושאים לשבוע הלמידה האחרת
6/4/08 למידה אחרת בנושא "ישראל"
30/3/08 ניקיון השרותים הצמודים לבית ג-ה
28/3/08 (קהילה) פעילות ביה"ס וצוות ביה"ס בחודש יולי
16/3/08 שמירה על ניקיון הכיתות
9/3/08 מוגנות התובע
2/3/08 טופס להגשת ערעורים
29/2/08 (קהילה) מיצ"ב, פינת חי, הערכות לשנת הלימודים הבאה
10/2/08 איסור לצלם ילדים ללא אישור
3/2/08 איסור השארת הכיסאות (וציוד נוסף) בחצר בית הספר
20/1/08 הרשמה אצל החונך
13/1/08 חיסורים והעדרויות משיעורים (המשך)
6/1/08 חיסורים והעדרויות משיעורים (דיון ראשוני)
23/12/07 אי הגעת המציעים לפרלמנט תחשב כדחיית ההצעה ע"י הפרלמנט
16/12/07 מפגשי בוקר
2/12/07 פרלמנט הקהילה וימי שישי בכלל
25/11/07 אין עונש לתובע
23/11/07 ועדת שיווק, אישור יציאה משטח ביה"ס לשכבת ט'
18/11/07 אישור החלפת חונכים בועדות, "טילים" בכדורגל (בעיטות חזקות ומכאיבות) והגבלתם
4/11/07 ניקיון
28/10/07 מחנות
19/10/07 (קהילה) מספר אנשי צוות בועדות צוות וארועים, חברי עמותה בועדת ביקורת, גיל ההצטרפות לועדת תקציב, בחירות לועדות בית הספר
14/10/07 למידה בנושא הדמוקרטיה
7/10/07 ועדות לומדות
23/9/07 תוספת לחוק הלמידה בבית הספר: אחריות בשעורים שנבחרו
16/9/07 ניקיון משותף של תורני בית ג'-ה' ובית ו'-יא' את השירותים המשותפים הנמצאים בבית ג'-ה'
9/9/07 טיול שנתי עם לינת לילה, ניקיון משותף של תורני בית ג'-ה' ובית ו'-יא' את השירותים המשותפים הנמצאים בבית ג'-ה'
7/9/07 (קהילה) תוספת לחוק הלמידה בבית הספר: אחריות בשעורים שנבחרו, חוק תיכון
17/6/07 טיול שנתי עם לינת לילה, מפגשי בוקר - חובה או רשות?
15/6/07 (קהילה) מפגשי בוקר חובה, נוהל העברת ילד מבית לבית
3/6/07 נושא ל"למידה אחרת"
20/5/07 אימוץ גדוד חיל רגלים
18/5/07 (קהילה) פעילות יולי חובה או רשות, שינויים בהרכב ועדת תקציב, תוכנית העבודה והתקציב לשנת הלימודים הבאה
29/4/07 חונכויות אישיות בתקופה שלאחר פסח ועד סוף השנה
22/4/07 חונכויות אישיות בתקופה שלאחר פסח ועד סוף השנה
7/4/07 (קהילה) הצגת תכנית העבודה לשנה"ל תשס"ח, שינויים בהשתתפות צוות בועדות, קיצור שנה"ל בבית הבוגרים, פעילות הקיץ
23/3/07 סיום שנה"ל לבוגרים, פעילות בית הספר בימי שישי
18/3/07 רכוש בית הספר
16/2/07 (קהילה) הקמת צוות לגיבוש הצעה לפעילות יולי, בחירת שם לבית הספר
26/1/07 (קהילה) ועדת תקציב - תפקידים וסמכויות, פעילות יולי
25/1/07 שיפור פני בית הספר
18/1/07 משחק ה"טילים"
11/1/07 יציאה לגשם, פינות מיחזור, שהיה בבית
29/12/06 קיוסק בבית הספר
14/12/06 נושא לשבוע למידה אחרת, פינת אבדות ומציאות
30/11/06 קיוסק, פינת אבדות ומציאות
17/11/06 בחירת שם לבית הספר
16/11/06 תור למחשב
9/11/06 בחירות לועדות באמצע השנה
2/11/06 ניקיון בית הספר, שם לבית הספר
27/10/06 (קהילה) בחירות לועדת ספריה, סמכויות ועדת תקציב, שעת יציאה
28/9/06 פגישות חובה, ועדת ספריה, יציאה מוקדמת מבית הספר
15/9/06 (קהילה) אישור וועדת תיכנון ותקציב וסמכויותיה, בחירות לוועדות בית הספר
14/9/06 תורנויות ניקיון
7/9/06 מספר המשתתפים בועדה, יציאה לחורשה
9/6/06 (קהילה) המורה המקצועי
12/5/06 (קהילה) תכנית העבודה לשנה"ל תשס"ז: הבתים
28/4/06 (קהילה) תכנית העבודה לשנה"ל תשס"ז: הבתים
27/3/06 שינוי נוהל ביצוע הגישור בבית הספר
20/3/06 לא תהיה נסיעה באופניים בשטח בית הספר, שינוי נוהל ביצוע הגישור בבית הספר
10/3/06 בחירות חדשות לועדות, הצעה לקיים פרלמנט קהילה נוסף מעבר למתוכנן
27/2/06 (קהילה) חלוקת בית הספר לתחום למידה ולתחום משחק
13/2/06 התפטרות חבר בוועדה
10/2/06 (קהילה) הצהרת כוונות לגבי תיכון, נוהל קבלת תלמידים חדשים לביה"ס
6/2/06 ועדת ספריה, הצבעה בפרלמנט
16/1/06 דיון בנושא הליכה למכולת
13/1/06 (קהילה) חונכות קבוצתית (סיום הגדרות החונכות בבי"ס), התחלת דיון בנושא החוקה ומעמדה
9/1/06 משחק בכדור
3/1/06 זכויות הפרט- דיון בנושא שינוי חוק זמן תביעה יומיים לאחר המקרה בלבד
20/12/05 בחירת נאמני מחשב, דיון בנושא שימוש בשירותי הספרייה ואחרים בזמן שיעורים
9/12/05 המשך דיון בנושא תפקידי החונך, התחלת דיון בנושא החוקה ומעמדה
6/12/05 חוקי מחשבים
29/11/05 גיוס כספים, הסדרת השימוש במחשבים בבית הספר
25/11/05 (קהילה) תפקידי החונך
15/11/05 המשך דיון על החוקים אשר הוצעו ע"י ועדת חדר מוסיקה
11/11/05 (קהילה) ביטול שמירה, סמכויות הצוות והמנהל
8/11/05 ?
1/11/05 חדר מוסיקה: בחירת ועדה חשיבה, הארכת ההפסקה לחצי שעה
11/10/05 אישור ועדת זכויות הפרט, ועדת חדר מוסיקה
30/9/05 בחירה לועדות
27/9/05 פעמון וצלצולים, חדר המוסיקה
13/9/05 חוקי הגעה ועזיבת ביה"ס, מבנה כיתות הלימוד והספרייה
9/9/05 בחירת וועדות, דיון בבקשת הצוות לתוספת חונך/חונכת - מורה לביה"ס, הגדרת תפקידי הצוות בבית הספר
6/9/05 תורנות ניקיון חצר וכיתות
22/7/05 (קהילה) האנטנה הסלולרית
24/6/05 (קהילה) הצעה לשנוי ההרכב והנוהל של ועדת זה"פ ואופן עריכת המשפטים
5/6/05 בחירת 2 ילדים לועדת זכויות הפרט, תשלום לשופטים
20/5/05 (קהילה) נוהל הצבעה חד-פעמי, שינוי במבנה שבוע הלימודים בשנת הלימודים הבאה
6/5/05 (קהילה) הפרלמנט: לאן?
1/4/05 (קהילה) איחוד הפרלמנטים, גישה למגרש
11/3/05 (קהילה) יום סדר וניקיון, בקשת הגן לאמץ חתול
27/2/05 תורנות בתים לארוח הפרלמנט
20/2/05 אישור הצטרפות ופרישה מוועדות, ביטול תורנות הניקיון, ועדת זכויות הפרט בתוך הבתים, פעילות באולם
11/2/05 (קהילה) קביעת קריטריונים להשתתפות ילדים בצהרון, הימנעות מהבאת ממתקים לבית הספר
4/2/05 (קהילה) בחירת ועדת ספריה, הצעת ועדת צוות לשינוי תפקידיה וסמכויותיה
28/1/05 (קהילה) סקייטבורד, יציאה משיעור לצורך משפט
21/1/05 (קהילה) דיון על המשמעת בבית הספר, הסעות
16/1/05 ועדת ספריה
15/1/05 הרכב משפט
9/1/05 היריד
2/1/05 יציאה למתקנים הסמוכים לבית הספר
24/12/04 (קהילה) מכולת, הסעות
19/12/04 לבוש
28/11/04 שיעורים במקלט
14/11/04 תורנות ניקיון, ביצוע המשפטים
5/11/04 (קהילה) בחירות לועדת צוות, ערעור: קדימות משפטים על שיעורים, הסעות
31/10/04 משטח נוסף, פרלמנט בית ספרי
29/10/04 ערעור: בקשה לביטול החלטת הפרלמנט, אישור הועדות
24/10/04 ארגון המשפטים בועדת זכויות הפרט
15/10/04 (קהילה) עד 3 ועדות, אופן הבחירות לועדות, בחירות לועדת זכויות הפרט (ועדת משמעת), המשכיות ועדת צוות, בחירות לועדות
10/10/04 ועדות משמעת
26/9/04 ביטול פעמון, קיר לציור
19/9/04 ישיבות הפרלמנט, חוקים לארועים וחגים
12/9/04 חלוקת הארועים בין הבתים
10/9/04 מועד לפרלמנט קהילה
5/9/04 ארגון תורנות הסדר והניקיון בבית הספר, ארגון האירועים בבית הספר
3/9/04 מעבר ל"דגם משולב": "פרלמנט בית ספר", "פרלמנט קהילה"
11/6/04 חלוקת תאי השרותים
21/5/04 זוגות, הגדלת ועדת זכויות הפרט
14/5/04 ילדי הגן בועדת זכויות הפרט, החופש הגדול
7/5/04 בחירות לוועדות
23/4/04 בחירות לוועדות
26/3/04 שהייה במתקנים הסמוכים לחצר ביה"ס, הוספת 3 ילדים לועדה לזכויות הפרט
19/3/04 מעבר לשבוע לימודים של 5 ימים
12/3/04 השחתת רכוש ביה"ס
12/3/04 תיקון חוק השהייה במתקנים
18/2/04 בחירת וועדת זה"פ המורחבת
12/2/04 ועדת זכויות הפרט
6/2/04 כללי השימוש באורגן ביה"ס, שימוש בברז המים בחצר
23/1/04 איסור משחקי מכות, בית קפה בתשלום בימי שישי
16/1/04 ביקור תלמידי בית ספר "ביאליק" בתל אביב בבית הספר , ועדת טיולים
2/1/04 הפרדת ועדת תרבות וטיולים, זמן מכולת
12/12/03 שימוש במתקנים, בחירת יושב ראש לוועדת זכויות הפרט
28/11/03 הרשמה בבוקר, צלצול לתחילת שיעור, יציאת ילדים למגרש
14/11/03 יציאת ילדים מבית הספר, מכולת
7/11/03 שינוי לחוק וועדת צוות - שינוי בהרכב הוועדה, בחירות לועדת צוות
31/10/03 בחירות לועדות
24/10/03 בחירת וועדת תקציב, יריד ביום ו' פעם בחודש בבית הספר
19/9/03 אפשר לשחק במשחקי מחשב
12/9/03 מותר לעלות לבית העץ, לילדים מותר ללכת למכולת עם חונך בכל שעות הלימודים, שירותים לילדי הגן
5/9/03 פרסום משפט על לוח המודעות מחייב את הנוגעים בדבר להופיע למשפט, ערעור על החלטת וועדת צוות
16/7/03 תוספת להגדרת סמכויות וועדת תקציב, בחירת חברה לוועדת צוות, עדכון סמכויות ועדת צוות
27/6/03 שינוי מועדי הפרלמנט בחודש יולי, הגדרת דרישות מהמועמדים לתפקיד מנהל בית הספר
20/6/03 דו"ח ועדת ביקורת, פרסום תוצאות הצבעה חשאית בפרלמנט, הגדרת דרישות מהמועמדים לתפקיד מנהל בית הספר
13/6/03 בחירת ילד לועדת צוות
30/5/03 עדיפות בהרשמה לחברי הקהילה והעמותה, שיתוף ילדים בפיטורי מורים
23/5/03 בטחון ובטיחות בבית הספר, ועדת צוות
16/5/03 "כסף אמיתי", תפיסת הביטחון והבטיחות בבית הספר
2/5/03 ועדת תקציב, תורנות השקיה
11/4/03 בחירת אנשי ועדת צוות, בחירת אנשי ועדת פרלמנט
21/2/03 יצירת צוותים שיאפשרו הקמת מרכזי פעילות
14/2/03 הקמת ועדת תקציב לבית הספר, חפצים במועדון
7/2/03 איסור שימוש בכלי נשק, ווליום נמוך במועדון הג-ה
31/1/03 ביטול החלטת פרלמנט קודמת לגבי העסקת מורה למוסיקה ומורה לקריאה וכתיבה, לטובת העסקת חונך נוסף בבית הספר, השימוש במחשבים בבית הספר
10/1/03 המשך דיון בחוקת בית הספר: רשויות בית הספר, תפקידי המבוגר וצוות בית הספר, העמותה
3/1/03 ליווי ביציאה למגרש המשחקים
27/12/02 דיון חוזר בנושא השמירה, בגדים להחלפה, מכירה וקניה
20/12/02 ילדי הגן בבית הספר
13/12/02 איסור יציאה משטח בית הספר, שמירה
22/11/02 דיון בהמלצת ועדת צוות לגבי קורסים שיש להוסיף, פרלמנטים נפרדים לדיון בחוקה
15/11/02 ועדת תכנים, ועדת סדר וניקיון
8/11/02 ?
1/11/02 יציאת ילדים למגרש בלווי ילדים גדולים, פינת אגרוף, ביטול פעילוית מקבילות לפרלמנט, חוקה
25/10/02 בחירות לועדות, בחירות לתפקיד יו"ר ועדת זכויות הפרט, ליווי למגרש המשחקים, מועדון ג' ועד בכלל
18/10/02 דיון בנושא החוקה (ללא קבלת החלטות)
11/10/02 חוקי מחשב
4/10/02 פינת האמנות, מעקה הבמה, כללי ההתנהגות באולם
13/9/02 שמירה, חוקי הלמידה, פינת האמנות
28/8/02 סמכויות ועדת זכויות הפרט
22/7/02 גמר דיון בעידכון סמכויות ועדת צוות
24/7/02 ?
28/6/02 ועדת קבלה
21/6/02 ?
14/6/02 ?
7/6/02 דיווח וועדת ביקורת
31/5/02 טיפול במקרה אלימות וסיכון
24/5/02 חוקי הקיר - חובת השמירה על כל הכללים התלויים על קירות בית הספר, שיהפכו לחוק, אישור וועדת פרלמנט
10/5/02 ?
3/5/02 ?
26/4/02 שמירה, תאריך יעד לאישור הוועדות, השתתפות חובה במפגשי בוקר וצהריים, איסור לילדים להביא גפרורים ומצתים לבית הספר, תורנות סדר ונקיון יומית של הצוות והילדים
12/4/02 שומר בשכר בשער ביה"ס
15/3/02 ערעור על החלטת ועדת זכויות הפרט
8/3/02 סמכויות ועדת זכויות הפרט, סמכויות ועדת ציוד
22/2/02 ?
8/2/02 יציאה למכולת
1/2/02 סמכויות ועדת הנחות, אופניים/רולר בליידס/סקייטבורד/קורקינט, חובת דיווח לקהילה
25/1/02 פעמון בבית הספר, סמכויות ועדת ביקורת, תיקון לסמכויות ועדת צוות, ערעור על החלטה של הרכב וועדת צוות, שינוי שם "וועדת גישור ושיפוט" ל"זכויות הפרט".
18/1/02 סמכויות ועדת צוות
11/1/02 כללי התנהגות בחצר - תוספות, החונכות כחלק ממערכת הלימודים בשעות ובימים קבועים במערכת השעות
4/1/02 אלימות בבית הספר
28/12/01 -
21/12/01 ?
2/11/01 סמכויות ועדת משמעת
26/10/01 שיפור אופן הדיונים בפרלמנט, הצעה להקים ועדת ספורט, המשך הדיון בועדת משמעת
19/10/01 זכויות הילדים בבית הספר ובפרלמנט, איסור יציאה מבית הספר, סמכויות ועדת משמעת
12/10/01 סמכויות ועדת הפרלמנט
28/9/01 הועדות
21/9/01 קיצור שעות הלימודים
14/9/01 הצגת נוהלי עבודה בפרלמנט, הצגת הוועדות, שינוי מועדי פגישות של הוועדות ושל הפרלמנט
7/9/01 הסבר על מהות הפרלמנט, אופן פעולתו ותפקידיו
ישיבות פרלמנט שהפרוטוקולים שלהם חסרים

סדר היום לפרלמנט 4/1/09:

1. תורנות ניקיון:
ההצעה: לקיים תורנות יומית של 4 ילדים שונים לניקיון חצר בית ספר כל יום.
בי"ס מלוכלך באופן קבוע וניקיון ביום שני לא מספיק.
בנוסף, הרבה ילדים לא משתתפים בניקיון למרות שהחוק מחייב זאת.
תורנות כזו שאני מציעות תביא לכך שכל ילד יצטרך לנקות פעם בחודש, כך שזה גם יקל על המנקים וגם ישפר את מצב הניקיון בבית הספר.

מציעות: קרין שוקלינסקי ואביבה וירניק.

סדר היום לפרלמנט 14/12/08:

1. בחירות דמה לכנסת :
ההצעה: לקיים בחירות דמה לכנסת בתוך ביה"ס מתוקף היותנו בית ספר דמוקרטי המקיים את חופש הבחירה. את הבחירות האלו יש לעשות לפני הבחירות שיתרחשו בקרוב במדינתנו.
(הצעה זו עלתה בעבר ע"י יונתן בפרלמנט ונקבע כי היא צריכה לעלות שוב במועד הרלוונטי למימושה)

מציע: יונתן עמיר.

סדר היום לפרלמנט 30/11/08:

1. שימוש במחשבים:
ההצעה: בשעות מסויימות יוכלו ילדים לשחק במחשבים בחדר חקר, להקשיב למוסיקה במחשב ולצפות בקליפים.
כרגע אין אפשרות מוגדרת בחוק.

מציעים: קרין שוקלינסקי, עמרי קרן, זהר אמיר, כפיר שמשון, אלון ליבנה, שחר שדה.
2. שק איגרוף:
ההצעה: יהיה שק איגרוף בביה"ס
וועדת זה"פ + וועדת ארועים הן וועדות שדורשות עבודה רבה וזקוקות באופן בולט לנסיון וליכולת של ילדים מבית הבוגרים לצד בגלל שקיים צורך אצל הרבה ילדים לשחק בכריות או משחקים פיזיים (כשאסור בביה"ס משחקים אלימים)- חשבנו שכדאי שיהיה שק שאפשר לחבוט בו או להוציא עליו כעסים.
השק יכול להיתלות על עץ התות שליד המדרגות (לדעתנו זה לא יפצע את העץ).
אנחנו מציעים שיהיה צוות של שלושה ילדים שיכתבו חוקים להתנהלות המשחק עם השק. הצוות יבחר בפרלמנט.

מציעים: שרון שמעוני וקסם קמחי.

סדר היום לפרלמנט 23/11/08:

1. אכילה בחדר הרבנות:
ההצעה: ניתן יהיה לאכול בחדר הרבנות.

מציעה: פן סמאנה.
2. הוספת ילדים לועדות:
ההצעה: הוספת 2 ילדים מבית הבוגרים וועדת זכויות הפרט לוועדת אירועים.
וועדת זה"פ + וועדת ארועים הן וועדות שדורשות עבודה רבה וזקוקות באופן בולט לנסיון וליכולת של ילדים מבית הבוגרים לצד הילדים מהבית האחרים שנבחרו בפרלמנט.
צירופם חשוב מאוד להובלת הוועדות האלו וחיזוקן. כך שיתפקדו על הצד הטוב ביותר ע"י הילדים.
לכן אני מבקש מהפרלמנט לאשר באופן חד פעמי (רק לשנה זו) לבחור שני מועמדים מבית הבוגרים לחיזוק כל אחת מהוועדות.

מציע: אהוד הוכרמן.

סדר היום לפרלמנט 9/11/08:

1. ימי זיכרון בבית הספר:
הסיבה להצעה: ימי הזכרון המצויינים בבית הספר - יום הזכרון ליצחק רבין, יום הזכרון לשואה ויום הזכרון לחללי צה"ל הינם ימים שונים משאר הימים. ימים אלה נחקקו בכנסת כימי זכרון רשמיים ובהם מתקיימים ארועים ממלכתיים המציינים את זכר האנשים והארועים הקשורים בהם.
מתוך כבוד לזכרם ומתוקף היותנו אזרחים במדינת ישראל בימים אלו בוחר בית הספר לשנות את סדר היום הרגיל: להקדיש למידה לנושאים המדוברים.
ולערוך טקס. בשל אופיים המיוחד של ימים אלה אנו רואים צורך להעלות לפרלמנט הצעה שתקבע את כללי ההתנהגות הראויים בבית הספר בימים אלה.

ההצעה:
1. כל ילדי יכול לבחור אם ברצונו להשתתף בפעילות.יום לפני יום הזיכרון יבחרו ילדים את הפעילות בה הם רוצים להשתתף מתוך הפעילות המוצעת ויעדכנו את החונך שלהם.

2. במהלך כל הפעילויות ילדים שבוחרים לא להשתתף, ימנעו מהשתוללות ורעש כדי שתתאפשר אוירה מכבדת בבית הספר.

3. רק במגרש תתאפשר פעילות ספורטיבית, אולם תוך שמירה על שקט וכיבוד ייחודיות היום. הפעילות תלווה בחונך במהלך היום.

4. במהלך הטקס אין משחקים במגרש ויש לשמור על השקט.

מציעות: קרין שוקלינסקי ודינה רמות.

סדר היום לפרלמנט 26/10/08:

1. רשימת ספרים מומלצת לשנה הבאה:
ההצעה:
המורים ייתנו רשימת ספרים מומלצת לשנה הבאה בסיום שנת הלימודים הנוכחית.

סיבת ההצעה והסבר: מכיוון שהמורים רוצים שנשיג את הספרים תוך זמן מוגבל, אז ילד שיודע בינתיים איזה קורסים הוא רוצה, יידע מה לקנות וגם אם יש לו את הספרים בבית שלא יתן אותם או ימכור למישהו שלא יצטרך לקנות שוב ולהתבאס. וגם שזה יקל על ההורים שמחפשים בשבילנו את החוברות והספרים.

מציעה: פן סמאנה.

סדר היום לפרלמנט קהילה 31/10/08:

1. פרלמנט ועדות
הבחירות לוועדות וההשתתפות בהן, הן הדרך לקחת חלק, להשפיע, לקדם ולשפר את בית הספר שלנו.
נימוקים:

מציעה: ועדת פרלמנט.

סדר היום לפרלמנט 5/10/08:

1. וועדת פיתוח וטיפוח המרחב הבית הספרי:
ההצעה:
1. הוועדה תטפל בנושאי חזות בית הספר ושמירה על הסביבה ועל איכות הסביבה .
2. הוועדה תיזום פעילויות קהילה לטיפוח המרחב הבית ספרי.
3. הוועדה תתכנן ותניע עשיה לפיתוח פינות בבית הספר.
4. הוועדה תרכז את נושאי שמירה על איכות הסביבה בבית הספר.
5. הוועדה תקדם חוקים ועשייה בנושאים אלו.

מציעה: קרן רוזן-טל.

סדר היום לפרלמנט קהילה 26/9/2008:

1. בחירת ועדות
כל חבר קהילה יוכל להיבחר רק לוועדה אחת.
נימוקים:
1. כדי שכמה שיותר ילדים ומבוגרים ישתתפו בוועדות.
2. כדי שנוכל להשקיע יותר בוועדה שבה אנו פועלים.
3. כדי שבשעת וועדות לומדות בבית הספר ישתתפו כמה שיותר ילדים ולכל ילד תהיה הזדמנות ללמוד על הועדה ולא תיווצר בעיה של כינוס שני וועדות במקביל לילד/ה.
4. כדי לשתף כמה שיותר חברי קהילה בפעילות בית הספר.

מציע: אהוד הוכרמן.
2. הצעה לגבי שינוי מבנה של ועדת בקרה (ביקורת)
ההצעה: חידוש פעולתה של ועדת ביקורת – ובשמה החדש – ועדת בקרה.
מטרות הועדה, המפורטות באתר, כוללות בין השאר– יצירת תכניות שיפור המבוססות על פערים ובעיות המזוהים בעבודה השוטפת ומפניות חברי הקהילה.
1. מטרתנו בחידוש הוועדה, ליצור כלי משמעותי למשוב ובדיקה של פעילות ביה"ס .
2. שינוי מבנה הוועדה – בדומה לוועדת צוות – 2 נציגים מהקהילה, איש צוות, ו 2 ילדים. עבודת הילדים בוועדה תעשה כך שלא ייחשפו לקונפליקטים הנוגעים לנושאים פרסונליים ובדומה לוועדות אחרות בביה"ס, במקרה שיש קונפליקט – רק מבוגרים.
3. סמכויות הועדה מפורטות באתר.
4. שקיפות מול הקהילה – תוך חודשיים לכל היותר – פרסום הנושאים הנבדקים. במקביל לנושאים שוטפים של פניות מהקהילה. פרסום תקופתי (כפי שייקבע בפגישת עבודה ראשונה) של דו"ח המסכם את פעולות הוועדה.
5. הוועדה תבדוק רלוונטיות שיתוף פעולה מול גוף הביקורת של העמותה.

מציעים: מירב חסקי ואהוד הוכרמן.
3. וועדת פיתוח וטיפוח המרחב הבית הספרי
ההצעה:
1. הוועדה תטפל בנושאי חזות בית הספר ושמירה על הסביבה ועל איכות הסביבה .
2. הוועדה תיזום פעילויות קהילה לטיפוח המרחב הבית ספרי.
3. הוועדה תתכנן ותניע עשיה לפיתוח פינות בבית הספר.
4. הוועדה תרכז את נושאי שמירה על איכות הסביבה בבית הספר.
5. הוועדה תקדם חוקים ועשייה בנושאים אלו.

מציעה: קרן רוזן-טל.
4. סיום יום הלימודים לילדי בית הבוגרים
אם אין שיעור, תורנות או תביעה לילד מבית הבוגרים בסוף היום הוא יכול ללכת הביתה לפני רבע לשתיים (סיום יום הלימודים) בידיעת חונך.

מציעים: ענבר שמיר, נועם ריבלין, מיכל ובן-פורת נטע שוחר.

סדר היום לפרלמנט קהילה 27/6/2008:

1. חלוקת ה"בתים" בבית הספר
הצעה 1: גן-א, ב-ג, ד-ו, בית הבוגרים:ז-יב
הצעה 2: גן, א-ב, ג-ד, ה-ו, בית הבוגרים:ז-יב.

מציע: אהוד הוכרמן.
2. הסדרת עדיפות בקבלה לבית הספר
ההצעה: אימוץ מדיניות של עדיפות בקבלה לבית הספר. להלן סדר העדיפות: קודם כל אחים, אח"כ בוגרי מסגרות דמוקרטיות אחרות. כך נוכל כולנו להתנייד ברחבי הארץ בלי חשש שנתקע ואחרון חביב ילד שלמד בבית ספר ועזב תמיד יוכל לחזור.

מציעה: לילי בוטמן.

סדר היום לפרלמנט 25/6/08:

1. בחירת מועמדים לוועדת טיולים:
בפרלמנט הקהילה האחרון התקבלה הצעתו של דן להקמת ועדת טיולים. הועדה תורכב משני אנשי צוות ושישה תלמידים מהשכבה הבוגרת. במועד זה יבחרו ארבעה ילדים על מנת לתכנן במהלך הקיץ את הטיולים לשנה הבאה. שאר הצוות ייבחר בתחילת השנה.

סדר היום לפרלמנט 10/4/08:

1. בחירת תת הנושאים לשבוע הלמידה האחרת:

מציעה: ועדת פרלמנט.

סדר היום לפרלמנט 30/3/08:

1. ניקיון השירותים :
(הצעה שהוגשה ב16/9/07 ע"י של צוות חונכי ג'-ה' : שרי, קרין ודן ולא התקבלה)
ההצעה: ניקיון משותף של תורני בית ג'-ה' ובית ו'-יא' את השירותים המשותפים הנמצאים בבית ג'-ה':
לאור העובדה שהשירותים בבית ג'-ה' משמשים באופן שוטף את תלמידי שני הבתים הבוגרים של בית הספר ראינו לנכון להציע שתהיה בבתים אלו תורנות ניקיון של השירותים.
השירותים עוברים ניקוי מסוים בסוף כל יום לימודים על ידי חברת הניקיון של בית הספר, אולם לאורך היום, אם לא נשמור על הניקיון שלהם יהיה לכולנו מאוד לא נעים להשתמש בשירותים, ואף קיימת סכנה של מחלות.
אנו מודעים לכך שיש תלמידים שאינם משתמשים בשירותים בגלל חוסר ההיגיינה שלהם, ולכן אנו מוצאים לנכון להציע שתתבצע תורנות (שתהיה תורנות נפרדת מתורנות הבתים) במהלך היום אשר תוודא שהשירותים נקיים ונעימים לשימוש שוטף של כולנו.
להצעה זאת הוסיפה פן פרוט של הוצאות על ציוד דרוש: מגבים מתאימים, מטהרי אוויר, ופומפה.

מציעה: פן סמאנה.

סדר היום לפרלמנט קהילה 28/3/2008:

1. פעילות ביה"ס וצוות ביה"ס בחודש יולי
1. צוות בית הספר יעסוק בשבוע הראשון של חודש יולי בסיכום שנה"ל הקודמת, בתחילת הערכות לשנה"ל הבאה, השתלמות ולמידה (בדומה לדגם המקובל בביה"ס הדמוקרטי בחדרה).
2. בין ה-1 ליולי ל-20 ביולי תופעל קייטנת קיץ ברוח בית הספר הדמוקרטי במתחם ביה"ס ע"י צוות שיבחר ע"י ביה"ס/וועדת צוות (אפשרי סטודנטים מהמכון לחינוך דמוקרטי, אנשים שעובדים בביה"ס במרוצת שנה"ל). הקייטנה מיועדת לגילאי גן עד ג' ותמנה בין 40 ל 60 ילדים. בוגרי ביה"ס מעל גיל 14 יוכלו לשמש כמדריכים בקייטנה לפי צורכי הקייטנה. לקייטנה יהיה מנהל/ת, שני אנשי צוות בוגרים, שתי בנות שלומית, מדריכים צעירים מבוגרי בית הספר מעל גיל 14. הקייטנה תפעל מ-8.00 עד 13.30 . הצהרון יפעל כרגיל עד ה 20.7. תכני הקייטנה יהיו ברוח בית הספר הדמוקרטי.
3. אפשר שהקבוצה הבוגרת תוכל להיפגש בבית הספר לפעילויות שונות, עם מלווה מבוגר (סטודנט מהמכון לחינוך דמוקרטי?), וזאת אם יש ביקוש ורצון מצד הילדים.
סיבות להגשת החוק:
1. על הצוות להקדיש זמן להפקת לקחים משנה"ל הקודמת, למידה ובנייה של שנת הלימודים הבאה.
אנשי הצוות הם אנשי מקצוע בתחום החונכות וההוראה – פעילות יולי אינה הולמת את כישוריהם. פעילות הקייטנית ביולי גוזלת זמן מהכנה נכונה ומקצועית של הצוות. ביה"ס רואה לנגד עיניו כמטרה חשובה לטפח צוות לומד, מקצועי ומסור.
שבוע של למידה והשתלמות חשובים ביותר לצורך כך.
2. מלקחי השנה הקודמת בה קיימנו שבועיים "למידה אחרת" עולה שרק חצי מהילדים השתתפו, היה קשה להתגייס ללמידה. בעיקר נהנו מהפעילות הילדים הצעירים יותר גן עד ג'. איכות הלמידה והאווירה הלימודית בשבועיים למידה אחרת היו לא מתאימים והעבירו מסר לא טוב לגבי הרצינות והיסודיות של הלמידה בשבוע "למידה אחרת". המסקנה העולה: פעילות לימודית לא מתאימה לזמן זה בשנה – החופש הגדול, גויס הרבה כח אדם חיצוני לצורך העניין כיוון שאנשי הצוות עובדים רק 5 עד 3 ימים ביולי (לפי גודל המשרה שלהם).

מציעים: צוות בית הספר.

סדר היום לפרלמנט קהילה 29/2/2008:

1. המיצ"ב

מציעים: אהוד הוכרמן ודינה רמות.
2. הקמת פינת חי בבית הספר
ההצעה: כשוחרי ואוהבי בעלי חיים אנו מעוניינים להקים פינת חי בבית הספר לבעלי חיים מבויתים בלבד ולא לחיות בר. מתוך אהבתנו אנו רוצים ליצור עבורם סביבת חיים מתאימה לגידול בטוח, חם ואוהב.
בעלי החיים המתוכננים למרכז: שרקנים, ארנבונים, תוכונים.

אנו מעוניינים להקים פינת חי בבית הספר שלנו מהסיבות הבאות:
יהיה מאוד נעים וכיף אם לבית הספר יצטרפו בעלי חיים שיהיו חלק מהאווירה בבית הספר.
פינת חי תסייע לקיום שעורי זואולוגיה/בעלי חיים, וקיום פינת למידה פעילה וישירה.
פינת החי תיצור אחריות אישית אצל הילדים מאחר והם יהיו אחרים לטיפול השוטף בבעלי החיים.
ילדים יוכלו להיעזר בפינת החי כפינה רגועה ונעימה.
בעלי חיים אוהבים ללא תנאי וללא תנאי ולכן הם מעניקים את האהבה הכנה והישירה ביותר.
פינת החי תלמד את הילדים כיצד מטפלים ומתייחסים לבעלי חיים ויוצרים עבורם את תנאי הסביבה הטובים ביותר.

* תקציבית יש אישור לקיים פינת חי, וגם התקבל אישור מוועדת הבניה של עירית קרית אונו. הפינה מתוכננת להיות על גבי משטח בטון (מאחורי המדרגות של ג-ה).
* יקום צוות שיהיה אחראי להקמת הפינה בצורה בטוחה ומיטבית לבעלי החיים, תוך סיוע באנשי הקהילה שיכולים לתרום ידע ומקצועיות.
* תיבחר ועדת פינת חי שתהיה אחראית לכל הניהול השוטף, שמירה על בעלי החיים תוך קבלת הכוונה וליווי של וטרינר. ועדה זו תהיה אחראית לפתוח את המרכז לשאר הקהילה, ליצור תקנון התנהלות והתנהגות במרכז, סבב האכלה/טיפול וניקיון הכלובים וכו.
* בחופשים ובחגים משפחות מתנדבות יאמצו את בעלי החיים לשמירה וטיפול. אוכל, מצע וכלובים יינתנו מבית הספר.

מציעים: נועה סולומונס, דן מישייקר ודינה רמות.
3. הערכות ראשונית לקראת שנה"ל הבאה

מציע: אהוד הוכרמן.

סדר היום לפרלמנט 18/11/07:

1. אישור החלפת חונכים בועדות
ההצעה: שרי נבחרה ל-2 ועדות: תקציב וביקורת, קרן לא שייכת לוועדה, החונכות הציעו שקרן תכהן בוועדת ביקורת - דרוש לכך אישור פרלמנט.

מציעות: שרי גוטליב, קרן רוזן-טל.
2. "טילים" בכדורגל (בעיטות חזקות ומכאיבות) והגבלתם
ההצעה: במקרים רבים בהם מתקיימים משחקי כדורגל וכדורסל בו זמנית. יש בעיה של בעיטות חזקות, "טילים", שפוגעות במשחקים במגרש ובעוברים בו.
תמיד כשמסתובבים במגרש זה מפריע למי שמשחק כדורסל, והרבה פעמים ילדי הכדורגל נותנים "פצצים" שמעיפים את הכדור מעל הגדר או פוגעים בילדים.
ההצעה: לעשות זמן מסוים של כדורגל או שישחקו במקום אחר או כל הצעה שתעזור לכך שמי שמשחק כדורסל יוכל לשחק שם או כל אחד שירצה לעבור שם בשקט.
הצעה לדוגמא: כמה שעות של כדורגל, כמה שעות של כדורסל, ושעות שמותר לכולם לשחק אבל עם התחשבות (ללא בעיטות חזקות כאלה).
אפשר בהחלט להציע הצעות נוספות לפתרון הבעיה.

מציע: רועי אוסובלנסקי .

סדר היום לפרלמנט 7/10/07:

נדבר על הבחירות לועדות, ונדון בשתי הצעות שהן נפרדות אך גם שלובות זו בזו:

1. ועדות לומדות
ההצעה: הועדות יהיו "ועדות לומדות" - כל ועדה שתיבחר תלמד את הנושא שבו היא עוסקת. הזמן שיוקצב לפעילות הועדה יורחב למשך של שיעור לפחות.

מציע: צוות בית הספר.

סדר היום לפרלמנט 23/9/07:

1. תוספת לחוק הלמידה בבית הספר: אחריות בשעורים שנבחרו
בפרלמנט הקהילה האחרון דנו בהצעה של דינה רמות שעוסקת בתוספת לחוק הלמידה בבית הספר - אחריות בשיעורים שנבחרו.
ההחלטה בתום הדיון הייתה להעביר את הדיון לפרלמנט בית הספר, ולכן ביום ראשון הקרוב, 23.9.07 , נדון בנושא זה.
ההצעה:
החוק המקורי: הלמידה בבית הספר
1. כל מורה יפרסם כללי התנהגות ודרישות לימודיות בקורס אותו הוא מעביר.
הפרסום יעשה בידיעון שיתפרסם על ידי בית הספר, לפני תחילת הקורס.
2. המורה יערוך רישום נוכחות בכל שיעור.
3. מותר למורה להרחיק תלמיד מהשיעור, אם התלמיד מפריע למהלך התקין של השיעור, או לילדים האחרים.
4. בכל מקרה שתלמיד לא הופיע לשיעור, או הורחק ממנו, ידווח על כך המורה לחונך, בהקדם האפשרי.
החונך ידווח להורה של התלמיד על כל מקרה של הרחקה.

ההצעה לתוספת: כדי לאפשר לכל תלמיד להפיק את המקסימום מעצמו בבית הספר אנו מעוניינים לסייע לתלמידים בלקיחת אחריות ובהתמדה על השיעורים שהם בוחרים. האחריות בשעורים כוללת שלושה תחומים:
1. הבאת ציוד- חובה להביא ציוד לשיעור על פי רשימה שתינתן בקורס.
במידה ופעמיים תלמיד לא יביא את הציוד, תהיה שיחה בין הילד המורה והחונך.
2. הגעה לשיעור בזמן –חובה להגיע בזמן לשיעור כשאחור של עד 5 דקות יכול להתקבל כאחור סביר.
מורה רשאי לאסור כניסה לשיעור לאחר אחור זה.
3. נוכחות - הנוכחות חובה בשעורים, אלא אם כן נקבע מראש שאין חובת נוכחות בקורס.
על המורים לערוך רשימת נוכחות ובמקרה שתלמיד לא הגיע לשיעור עליהם להודיע לחונך ולבדוק אם סיבת ההעדרות היתה מוצדקת.
מותר לתלמיד להחסיר 2 שעורים מסיבות אישיות, אך עליו להודיע למורה או לחונך על כך.
לאחר העדרות מסיבות אישיות תתקיים שיחת ברור.
שיחת ברור - בשיחה יהיו נוכחים: התלמיד, המורה, החונך האישי ומנהל בית הספר או רכזת הלמידה.
בשיחה יעשה ברור האם התלמיד זקוק לעזרה בהמשך לימודיו בקורס או עדיף שיפרוש מהקורס.

מציעה: דינה רמות.

סדר היום לפרלמנט 16/907:

1. ניקיון משותף של תורני בית ג'-ה' ובית ו'-יא' את השירותים המשותפים הנמצאים בבית ג'-ה'
לאור העובדה שהשירותים בבית ג'-ה' משמשים באופן שוטף את תלמידי שני הבתים הבוגרים של בית הספר ראינו לנכון להציע שתהיה בבתים אלו תורנות ניקיון של השירותים.
השירותים עוברים ניקוי מסוים בסוף כל יום לימודים על ידי חברת הניקיון של בית הספר, אולם לאורך היום, אם לא נשמור על הניקיון שלהם יהיה לכולנו מאוד לא נעים להשתמש בשירותים, ואף קיימת סכנה של מחלות.
אנו מודעים לכך שיש תלמידים שאינם משתמשים בשירותים בגלל חוסר ההיגיינה שלהם, ולכן אנו מוצאים לנכון להציע שתתבצע תורנות (שתהיה תורנות נפרדת מתורנות הבתים) במהלך היום אשר תוודא שהשירותים נקיים ונעימים לשימוש שוטף של כולנו.

מציעים: צוות חונכי ג'-ה'

סדר היום לפרלמנט 9/9/07:

1. טיול שנתי עם לינת לילה
ההצעה: ילדים מכיתה ו' ומעלה יצאו פעם בשנה לטיול שנתי עם לינת לילה

מציעה: פן סמאנה
2. ניקיון משותף של תורני בית ג'-ה' ובית ו'-יא' את השירותים המשותפים הנמצאים בבית ג'-ה'
לאור העובדה שהשירותים בבית ג'-ה' משמשים באופן שוטף את תלמידי שני הבתים הבוגרים של בית הספר ראינו לנכון להציע שתהיה בבתים אלו תורנות ניקיון של השירותים.
השירותים עוברים ניקוי מסוים בסוף כל יום לימודים על ידי חברת הניקיון של בית הספר, אולם לאורך היום, אם לא נשמור על הניקיון שלהם יהיה לכולנו מאוד לא נעים להשתמש בשירותים, ואף קיימת סכנה של מחלות.
אנו מודעים לכך שיש תלמידים שאינם משתמשים בשירותים בגלל חוסר ההיגיינה שלהם, ולכן אנו מוצאים לנכון להציע שתתבצע תורנות (שתהיה תורנות נפרדת מתורנות הבתים) במהלך היום אשר תוודא שהשירותים נקיים ונעימים לשימוש שוטף של כולנו.

מציעים: צוות חונכי ג'-ה'

סדר היום לפרלמנט 17/6/07:

1. טיול שנתי עם לינת לילה
ההצעה: ילדים מכיתה ו' ומעלה יצאו פעם בשנה לטיול שנתי עם לינת לילה

מציעה: פן סמאנה
2. מפגשי בוקר - חובה או רשות?
בנושא מפגשי הבוקר, שעלה בפרלמנט הקהילה האחרון, הוחלט שיהיו מפגשי בוקר מידי יום, ושאת ההחלטה בשאלה האם המפגשים יהיו חובה או לא נקבל בפרלמנט בית הספר.
במידה וישאר זמן בפרלמנט הקרוב נמשיך בדיון בנושא.

סדר היום לפרלמנט קהילה 15/6/07:

1. מפגשי בוקר חובה

מתוך דיוני הצוות בהערכות לשנה"ל הבאה מצאנו צורך להעלות לפרלמנט הצעה בדבר מפגשי בוקר חובה.
אנו ערים לחשיבות הרבה של מתן חופש בחירה לילדים ורואים חשיבות בפיתוח יכולתו העצמאית של הילד. עם זאת מפגשי בוקר משותפים יסיעו לכולנו להיות יותר ממוקדים, קשובים, ומעודכנים לגבי הנעשה בבית הספר. כמו כן נוכל לתת תשומת לב לכל פרט בקבוצה ולקבוצה כולה.

ההצעה: כל בוקר יהיו מפגשי חובה לכל בית במשך רבע שעה. המפגש לצורך פתיחת יום משותפת, קבלת הילדים בבוקר, לראות שכולם נמצאים, מסירת מידע עדכני לאותו יום, הזדמנות לעלות עניינים דחופים, עזרה בהתארגנות ויצירת קשר קבוצתי.

מציעים: צוות בית הספר.
2. נוהל העברת ילד מבית לבית

ההצעה: הנוהל מתייחס למקרים הבאים:
1. מעבר לאחר תחילת שנת הלימודים
2. מעבר לבית שלא עפ"י הגיל
3. עליה ל-א' לילדים צעירים שעוד לא בני 6 (גיל גבולי)
4. ילדים שעוררו התלבטויות בקרב הצוות לגבי מעבר

כדי לבדוק לעומק ולעבוד באופן מקצועי חשוב שיהיה נוהל מסודר המסדיר מעברים חריגים כדלהלן.

בעקבות פניית ההורים/הילד/הצוות לבקשת מעבר יש לקיים שיחות:
• החונך האישי והחונכים של הבית עם הילד.
• החונך האישי והחונכים של הבית עם ההורים.

אם מתרשמים שהפנייה רצינית, יש לקיים שיחות נוספות:
• החונך האישי והחונכים של הבית עם החונכים מהבית שאליו הילד רוצה לעבור ועם המנהל.
• יש לבנות פרופיל המציג את הילד מבחינה חברתית, רגשית, לימודית, קוגנטיבית עם דגש על עצמאות, יכולת התארגנות וכדומה.
• שיחה של כל הצוות הרלוונטי עם ההורים.

במקרים שאין התלבטויות – המעבר יכול להתקיים.
במקרים של התלבטויות הצוות רשאי לבקש חוות דעת מאיש מקצוע בתחום הרלוונטי.
על ההורים לפנות לאיש מקצוע כדי לבחון את התאמת הילד. המלצת איש המקצוע תיכלל בסל השיקולים של הצוות להמלצתו.

לאחר התהליך לצוות יש אפשרות לשלול את מעבר הילד. מקרה כזה יעלה בישיבת צוות.

מציעים: צוות בית הספר.

סדר היום לפרלמנט 3/6/07:

1. נושא ל"למידה אחרת"
ההצעה: בחירת הנושא בו נעסוק בשבועיים של "למידה אחרת" ביולי.
בין הרעיונות שהוצעו:
1. טיפול
2. מים, אדמה, אויר ואש
3. צבע
4. שבטים
5. קיץ
6. כיף
7. מוסיקה

מציעה: ועדת פרלמנט

סדר היום לפרלמנט 20/5/07:

1. אימוץ גדוד חיל רגלים
ההצעה: אימוץ מחזור נובמבר 06, גדוד חיל רגלים.
אופן האימוץ: פעם בחודש בית מסוים בביה"ס יכין חבילות שי, ברכות וכל טוב לחיילים מגדוד זה.
מטרת האימוץ: לתמוך בחיילים שעובדים קשה ובמסירות למען ביטחונה של המדינה. חבילות שי יכולות לעשות הרגשה טובה לחיילים בהתמודדות עם קשיי השירות הצבאי.

מציעה: ליאורה גדור

סדר היום לפרלמנט 29/4/07:

1. חונכויות אישיות בתקופה שלאחר פסח ועד סוף השנה
ההצעה:
נסיעה ברולר בליידס, קורקינט, אופניים וסקייטבורד תהיה מותרת בזמן ההפסקה, במגרש ובליווי איש צוות בלבד.
וכפי שאמור בחוק הקיים : תוך שמירה על אמצעי בטיחות.
(אפשרות הגבלת מס' המשתתפים וחובת חבישת קסדה ומגינים)
ע"פ החוק הקיים כיום – רכיבה מותרת בליווי איש צוות בשעות שונות ובכל שטח בי"ס.

מציע: אהוד הוכרמן

סדר היום לפרלמנט 22/4/07:

1. חונכויות אישיות בתקופה שלאחר פסח ועד סוף השנה
ההצעה:
לאחר פסח, עוזבות דנה ושרון לחופשת לידה ומחליפים אותן שני חונכים חדשים - הדס ורועי. מדובר בתקופה של כחודשיים בהם 24 ילדים יקבלו חונכים אישיים חדשים ושני בתים יקבלו שני חונכי בתים חדשים. אנו מזכירים כי בנוסף מדובר בתקופה של אוטוטו..השנה מסתיימת ומתחילים להערך לסיומים כאלו ואחרים והשיגרה מעט משתנה אט אט.
על מנת שצוות החונכים יוכל להקדיש די זמן לחונכויות הבית ולכלל פעילויות בית הספר, על מנת שחונכים ותיקים יוכלו לסייע בקליטה של חונכים חדשים לבית הספר ועל מנת שכולנו נתגייס למאמץ (ולא רק הנחנכים שמחליפים חונכים אישיים) ההצעה היא כזו:
כלל החונכויות האישיות בבית הספר מלאחר פסח ועד סוף השנה יעברו לפעם בשבועיים לכולם. (ולא אחת לשבועיים עד ו' ואחת לשבוע מז' ואילך).

מציע: צוות חונכי בית הספר

סדר היום לפרלמנט 18/3/07:

1. רכוש בית הספר
ההצעה: אסור להשחית רכוש בבית הספר.

מציעה: תמרה שיפרין

סדר היום לפרלמנט קהילה 23/3/07:

1. סיום שנה"ל לבוגרים

ההצעה: סיום שנת הלימודים של בית הבוגרים (כולל החונך) ב 20.6 כשאר החטיבות והתיכונים בארץ.
(ההצעה נדחתה בשנה שעברה והמציעים נתבקשו להציגה שוב השנה)
מציעים: איתמר זהר, צ'וצ'ו אולמר, אוהד יפה.
2. פעילות בית הספר בימי שישי
ההצעה: בשנת הלימודים הבאה (תשס"ח) יתקיים ביום שישי יום לימודים בביה"ס
נימוקי ההצעה:
ההצעה באה כדי להחזיר את המצב לקדמותו עכשיו כשיש הכרה ומצבנו הכלכלי ישופר.
להעניק מסגרת לימודית-חינוכית לילדנו גם ביום ו'.
הגדלת מספר השעורים /המרכזים והפעילות הלימודית בביה"ס, הגדלת מס' שעות ההוראה-גם בהתאמה לדרישות משרד החינוך.
מתן מענה להורים שעובדים ביום ו'.
חזרה לאווירה הקהילתית שאפיינה את ימי שישי בביה"ס בעבר.
מבנה כללי של יום שישי המוצע:
שעות פעילות 8:30-12:30
הפעלת ה"בתים" באופן מלא, חונכויות, מרכזים וכו'...
שעורים: ינתנו 4 שעורים לכל קבוצת גיל.
אחת לחודש יתקיים פרלמנט קהילה בשעתיים האחרונות.
חובה על כל התלמידים להגיע לביה"ס ביום שישי.
מציעה: דנה לוי.

סדר היום לפרלמנט קהילה 16/2/07:

1. הקמת צוות לגיבוש הצעה לפעילות יולי

בעקבות הצעת הצוות לשינוי פעילות יולי , הצעה שהועלתה בפרלמנט הקהילה הקודם, הוחלט על הקמת צוות פעולה שיגיש הצעה לאופיה ולהיקפה של פעילות זו תוך התחשבות במיגוון הצרכים של כלל חברי הקהילה.
הצעה להרכבו של צוות זה ולתחומי עבודתו נוסחה על ידי: שי שפרין, חנוך ספיר, אורית אייזן ורחל אנוך מלצר.
ההצעה:
א. איוש הצוות: השלמת הקבוצה בנציגים של תלמידי בית הספר ושל החונכים
ב. תוכנית פעולה: לאחר השלמת איוש הצוות, תפורסם קריאה לחברי הקהילה להעלות בקשות, הצעות ורעיונות לפעילות הקיץ. את ההצעות אפשר להפנות לחברי צוות החשיבה הן במייל, הן בכתב ו\או בפגישות עם חברי הצוות.
ההצעות השונות תידונה בצוות החשיבה, תוך שימת דגש על איכות ההצעה, המשאבים התפעוליים הנדרשים למימושה (כח אדם ותקציב) והיקף קהל התלמידים הפוטנציאלי אליו היא מתייחסת.
נושא המשאבים וכח האדם ידון עם ועדת התקציב של בית הספר לשם גזירת המשמעויות התקציביות.
מתוך ההצעות והמשמעויות התקציביות יגובשו מספר חלופות להצעה שתובא בפני הפרלמנט.
ג. לוח זמנים: השלמת איוש הצוות - עד 15/2/07
איסוף הצעות ורעיונות מחברי הקהילה - עד 1/3/07
דיון בהצעות, בחינת השלכות וגיבוש חלופות
הגשת ההצעה לפרלמנט - עד 1/4/07
אי לכך סדר הדיון בנושא זה יהיה כך:
הצגת ההצעה להרכב הצוות - שימו לב: מדובר בהצעה להרכב הצוות ותחומי עבודתו ולא הצעה על הפעילות עצמה
הגשת מועמדות על ידי חברי קהילה המעוניינים להשתתף בצוות הפעולה
הצבעה על המועמדויות והקמת הצוות בפועל
2. בחירת שם לבית הספר
עפ"י ההחלטה שהתקבלה בפרלמנט קהילה מה 17.11, הגיע מועד הדיון הנוסף סביב שמו של בית הספר.


סדר היום לפרלמנט 25/1/07:

1. שיפור פני בית הספר
הקדמה: הרעיון שעומד מאחורי ההצעה הוא ליצור סביבת חיים נעימה יותר לחיות בה, סביבה בעלת צידוק אנושי ומחשבה שיוצרת מרחב חיים נכון, פונקציונאלי וחוויתי. סביבה המאפשרת חיים ופעילות אנושית על היבטם הפיזי והרוחני. סביבה כזו יכולה לפנות מקום להתנהלות שלווה יותר ומאפשרת. בית הספר שמאמין שהלימוד קורה לא רק בכיתה ראוי שייתן לאמירה שכזו סביבה מתאימה שתענה על צרכי הילדים.

שלב א ושלב ב': ההצעה מחולקת לשני שלבים. השלב הראשון - הוא השלב הזול מבין השניים ואותו אנו מבקשים להביא קודם לפרלמנט. השלב השני יקר יותר ופשוט יותר לתפעול, ואין בו צורך בכח עבודה התנדבותי והוא יותר תלוי בעבודתם של בעלי מקצוע וכמובן בתקציב. השלב השני יחל רק ברגע שהשלב הראשון יסתיים זאת כמובן בתנאי שיאושר על ידי הפרלמנט.
ההצעה מובאת בשלמותה ולא ניתן להצביע על סעיפים ממנה או לקבל אותה באופן חלקי. כלומר ניתן לאשר או לא לאשר את שלב א' וכנ"ל לגבי שלב ב'. אופן הפעולה הקשור במערכת בית הספר כן ניתן לשינוי, כלומר מסגרת הזמן, כח העבודה, חובה או רשות וכו', כל זאת תלוי בשיקול חברי הקהילה. הצעות נוספות לשיפור חזות בית הספר ייתקבלו בברכה ויישקלו מול הפרלמנט.

אופן הפעולה: יום בשבוע ( מתחיל ביום ראשון, שבוע אחר כך יום שני וכו') למשך שלוש שעות לימוד בין 9:25 ל12:00 יחולקו צוותים עליהם יהיה אחראי איש צוות או הורה מהקהילה לעבודה ( שתילת צמחים, נטיעת עצים, צביעה וכיוצא בזה).
צוותי העבודה יכללו גם הורים שיש להם עניין, ידע או ניסיון בתחום.

פרטי ההצעה:

שלב א:

מגרש ספורט
- קניית שני שערי כדורגל והתקנתם. - מחיר 700 שקל
- צביעת שלט כניסה (ברוכים הבאים לבית הספר... ) על קיר הבטון שעליו תלוי הסל. יחד עם סמל בית הספר שטרם עוצב (הצעות ייתקבלו בשמחה).
- סימון מגרש כדורגל וכדור סל.

כיתות ובית ה' עד ז' (ספרייה)
- צביעת כל המסגרות של החלונות מהצד הפונה לחצר של בית ה-ז וכיתות 1, 2, 3, ואומנות בצבע כחול (הצבע נתון לשינוי).
- טיפול באיזור הכניסה לבית ה'-ז' (פתוח להצעות).
- התקנת וילונות לבית ה'-ז'. מחיר- בערך 300 שקל.

אזור כניסת בוקר- עץ התות
- כיסוי פתח המקלט בבד עליו כתוב בצבע שם בית הספר . יחד עם סמל בית הספר שטרם עוצב. (הצעות ייתקבלו בברכה).
- התקנת ספסל ישיבה בסמוך לגדר.

קראוון
- התקנת ספסל כפול (ארוך) צמוד לקראוון (עליו יהיה ניתן להישען).
- התקנת ספסל רגיל מול הקראוון.
- התקנת ספסל ישיבה בסמוך לגדר.

צמחייה
- שתילת צמחים ונטיעת עצים ברחבי בית הספר- לפי עצתו של איש מקצוע מחברי הקהילה.
- "טיפול"- או כיסוי הגדר הצפונית והדרומית של בית הספר בעזרת בדים מצויירים ובעזרת צמחים מטפסים.

שדרוג הספסל הקיים
שדרוג הספסל הקיים על ידי בניית סוכך של צמחים מטפסים המשרה אווירה רומנטית.

צבעים ומברשות - בערך 300 שקל
צמחים וכלי עבודה - בערך 300 שקל
וילונות ובדים - בערך 400 שקל
שערי כדורגל - 800 שקל
ספסלים - ?
סך הכל התקציב לשלב א' נע בין 2200 ל 1800 ש"ח

שלב ב':

הכנת עמדה ראוייה לשומר.
בניית במה קבועה לארועים ופעילויות אחרות בבית הספר.
התקנת גגון נתמך לקראוון.
במקרה וברור שנישאר בבית הספר בשנה הבאה: פיזור חצץ באזור כניסת הבוקר. במקרה של מעבר לבית ספר חדש - יועברו יחד איתנו שערי הכדורגל, הבדים המצויירים, הווילונות, הספסלים, וייתכן כי גם העצים.

מציעים: איתי כהן-מילוא, ענבל ספיר, שי בן-עטר

סדר היום לפרלמנט 18/1/07:

1. משחק ה"טילים"
ההצעה: משחק ה"טילים" מפריע לילדים בגלל שנפגעים פיזית מכדור כשנמצאים במגרש. כדי שיהיה טוב לכולם, גם לאלו שרוצים לשחק "טילים" וגם לאלו שנפגעים מהכדור, ההצעה היא, שתהיה שעה ביום שבה מותר יהיה לשחק טילים כל משך השעה.
רצוי ואפשר להציע בפרלמנט הצעות נוספות ברוח זו שתמצא פשרה בין אלו שרוצים לשחק לבין אלו שלא רוצים..

מציע: רועי אוסובלנסקי
2. שיפור פני בית הספר (לא נדון מקוצר זמן)
ההצעה: במשך חמישה שבועות, אחת לשבוע במשך יום שלם (בכל שבוע יום אחר, סך הכל חמישה ימים) נעסוק בפעילות לשיפור פני בית הספר. בכל בוקר בימים אלו נתחלק לצוותי עבודה שונים שיטפלו במשימות הבאות:
הקמת 4 ספסלים נוספים
טיפול בפינה שמחוץ לבית ה'-ז'
צמחיה
צביעה - מתחת לסל שלט צבוע של בית הספר
בנית שערים לכדורגל וסימון מגרש
טיפול בגדר הצפונית והדרומית (בדים צבעוניים)
מעל לספסל הקיים - גג עם צמחים מטפסים
וילונות לכתות

את הפעילות יובילו שי, איתי וענבל.
הפעילות דורשת תקציב ראשוני שיתקבל מהתקציב השוטף של ביה"ס לעניינים אלו.

חשוב לציין כי הצוות המוביל מתכנן שלב ב' לפעילות שבו תוקם במה קבועה, גגון לקרוואן ועמדה לשומר. פעילות זו תצטרך אישור ניפרד בגלל העלויות הגבוהות יותר ועל כך נעדכן בהמשך..
מציעים: איתי כהן-מילוא, ענבל רמות, שי בן-עטר

סדר היום לפרלמנט 11/1/07:

1. יציאה לגשם
ההצעה: עד היום ניתן לצאת לגשם רק במידה ומצויידים בבגדים להחלפה. ההצעה היא לאפשר יציאה לגשם לבושים במעיל ומטריה גם אם אין בגדים להחלפה.

מציע: זוהר סגל
2. פינות מיחזור
ההצעה: למסד פינות מיחזור בבית הספר לפלסטיק/נייר וזכוכית.
מציעה: כנרת וירדן דה-מדינא

3. שהיה בבית
ההצעה: בעת שהיה בבית שאינו שלך בבית הספר- יש לפעול על פי כלליו ולכבדם.
מציעה: פן סמאנה ושרון שמעוינ


סדר היום לפרלמנט קהילה 29/12/06:

10:30-12:30
קיוסק בבית הספר
קיוסק בהפעלת ילדים שלא למטרות רווח, בבית הספר הדמוקרטי בבקעת אונו - כן או לא?

סדר היום לפרלמנט 14/12/06:

1. נושא לשבוע למידה אחרת
ההצעה: בחירת נושא מרכזי לשבוע למידה אחרת שיתקיים במהלך ינואר (בשבוע זה נתמקד בנושא אחד בהיבטים לימודיים שונים. בפרלמנט - נבחר יחד את הנושא המועדף. בשנה הקודמת הנושא היה טבע וסביבה).
דף הצעות לנושאים נתלה ע"ג לוח המודעות.
2. פינת אבדות ומציאות
ההצעה: לקיים פינת אבדות ומציאות בבית הספר שיהיה עליה אחראי.

מציע: תומר שליש
סדר היום לפרלמנט 30/11/06:

1. קיוסק
ההצעה: הקמת קיוסק בבית הספר שלא לצרכי רווח. בקיוסק ימכרו דברי מזון בסיסים (סנד'ויצ'ים, שתיה, סוכריות ו כדומה) במחירי עלות. הקיוסק יופעל בזמנים קצובים וקבועים במהלך היום.
מטרתו - לספק אוכל למי שצריך מבלי שצריך להמתין לחונכות וללכת למכולת או לקנות אצל הסנדוויצ'מן. והכל - טרי ובעלויות זולות יותר.
במסגרת ההצעה - איתמר ומתן יפעילו את הקיוסק ויגייסו ילדים נוספים במידת הצורך.

מציעים: מתן בר ואיתמר זוהר
2. פינת אבדות ומציאות
ההצעה: לקיים פינת אבדות ומציאות בבית הספר שיהיה עליה אחראי.

מציע: תומר שליש

סדר היום לפרלמנט קהילה 17/11/06:

10:30-12:30
בחירת שם לבית הספר
במהלך הפרמנט נרים כוסית חגיגית לכבוד ההכרה בבית הספר.

סדר היום לפרלמנט 16/11/06:

1. תור למחשב
ההצעה מתייחסת למחשב בית הספר שנמצא בבית ה'-ז' ולעת עתה לא נמצא מקום מתאים יותר עבורו.
ההצעה:לקיים תור למשחק במחשב ע"י רישום על הלוח שמעליו. כל תור יהיה בן 15 דקות. במידה והילד שמשחק הוא האחרון שברשימה ומגיע ילד חדש שרוצה להרשם, הוא ימתין 10 דקות עד שיגיע תורו.
ההרשמה לתור תהיה עצמאית על ידי הילדים המשחקים, אך האחריות על תליית דף לרשימה תהיה בידי תורן מחשב (לא רק מבית ה'-ז') שיתחלף אחת לשבועיים. שמות התורנים והסבב ביניהם יפורסם אף הוא על גבי הלוח שמעל המחשב.
התורן הראשון יבחר בפרלמנט בית הספר הנכחי במידה ותאושר ההצעה.

מציע: עומר ספיר

סדר היום לפרלמנט 2/11/06:

1. בחירות לועדות באמצע השנה
ההצעה: עד כה, באמצע השנה נערכו בחירות מחודשות לועדות בית הספר. ההצעה היא לבטל את הבחירות המחודשות ולאפשר להרכב הועדה הקיים להמשיך בפעילותו.

מציעה: סתיו חלילי

סדר היום לפרלמנט 2/11/06:

1. ניקיון בית הספר
ההצעה: ניקיון בית ספר חובה אחת לשבוע (ע"י כולם) במקום אחריות בתים לתורנות יומית על שטחים מבית הספר.

מציעה: רוני עבדת
2. שם לבית הספר
ההצעה: נקיים דיון בו נעלה רעיונות לגבי השם: מה יבטא, האם יאזכר מישהו/משהו וכו'. את הרעיונות שיועלו נעביר לכלל הקהילה לקראת פרלמנט קהילה שיתקיים ב 17.11 ובו נצביע על שם לבית הספר.

מציעה: נועה סולומונס

סדר היום לפרלמנט קהילה 27/10/06:

בחירות לועדת ספריה
10:15-11:30
ועדת תקציב
מבוא:
תקציב בית הספר נקבע ונוהל מיום הקמתו על ידי ועד העמותה. למרות שחלק מחברי הקהילה יכולים להיות חברי העמותה וועד העמותה נבחר על ידי חבריה בבחירות דמוקרטיות, הרי שלפחות מהטעם של אי שיתופם של חברי הקהילה הצעירים וחברי צוות בית הספר יש לשנות ולשפר את התהליך.

העברת סמכויות ועד העמותה לועדת תקציב ראוי שתהיה משולבת בתהליך של הסדרת מערכת היחסים בין בית הספר, הקהילה והעמותה והשלמת אישור חוקת בית הספר. בכוונתי להביא לאחד הפרלמנטים הקרובים את אישור החוקה כולל התייחסות לעמותה תפקידיה וסמכויותיה. יחד עם זאת מכיוון שיש חשיבות להפעלת ועדת התקציב בהקדם מובאת לפניכם הצעה להקמת ועדת תקציב.

תפקידי הוועדה:
1. לאשר את תוכנית העבודה שיכין מנהל בית הספר ובמידת הנדרש להציע תיקונים.
2. על בסיס תוכנית העבודה לגבש תקציב הכנסות והוצאות לבית הספר לשנת הלימודים הקרובה.
3. לקבל את אישור הפרלמנט לתוכנית העבודה והתקציב.

* הוועדה תעבוד בתיאום מלא עם וועד העמותה/

אופן עבודת הוועדה:
1. תוך 60 יום מיום בחירתה תביא הועדה לאישור הפרלמנט כללי עבודה לפעילותה לרבות הגדרת סמכויות וכן תחומים בהם אם תמצא לנכון ימשיך לעסוק ועד העמותה. גיבוש הכללים יעשה תוך התייעצות בועד העמותה ברואה החשבון שלה ובדיקה של המקובל לפחות בשלושה עד חמישה בתי ספר דמוקרטים אחרים. בין הנושאים שיבחנו יהיו בין היתר מדיניות העסקה ושכר, מדיניות שכר לימוד, גיבוש נהלים כספיים וכו'.
2. מדי שנה יגיש מנהל בית הספר את תוכנית העבודה לשנה העוקבת לאישור ועדת התקציב לא יאוחר מה-1 לפברואר.
3. הוועדה תדון ותקבע סדר עדיפויות בהתאם לעיקרי התכנית המוצעת ולתקציב המוערך.
4. הועדה תגיש את הצעתה לאישור הפרלמנט לא יאוחר מה-1 למרץ.
5. תקציב בית הספר חייב להיות מאושר עד ל-1 לאפריל.
6. בכפוף לאישור תפקידי סמכויות הועדה יהיה המנהל אחראי על מימוש והפעלת התקציב לאחר אישורו.

חברי הוועדה: מנהל ביה"ס, חבר וועד העמותה, שני הורים, איש צוות , שני ילדים . אחד לפחות מבית הבוגרים וילד נוסף שגילו לא יפחת מ-10.

כדי להבטיח את יעילות הוועדה הכרחי שיהיו בה בעלי התפקידים הבאים: מנהל בית הספר, נציג וועד העמותה.

חברי הוועדה הנוספים יבחרו בבחירות אישיות בפרלמנט.

מציע: אהוד הוכרמן
11:30-12:30
שעת יציאה
ההצעה: להתיר לצאת מבית הספר בשעה 1:00 בהעדר כל מחוייבות בשעת חוק וסדר.

מציע: מאור קפלן

סדר היום לפרלמנט 28/9/06:

1. פגישות חובה
ההצעה: לאפשר כינוס ישיבות/פגישות בית ספריות (ע"י צוות ו/או ילדים) ולהגדירן כפגישות שחובה להגיע אליהן.

מציעה: דנה דוד
2. ועדת ספריה
ההצעה: "להחיות" ולבחור ועדת ספריה שתהיה אחראית על תהליך השאלת ספרי בית הספר המצויים כעת בבתים השונים.

מציע: יונתן עמיר
3. יציאה מוקדמת מבית הספר - דיון ללא הצבעה (ההצבעה תתקיים בפרלמנט קהילה)
ההצעה: במידה ואין תורנות, תביעה או כל מחויבות אחרת, ניתן יהיה לצאת ב 13:00 מבית הספר ולא ב 13:30.

מציע: מאור קפלן

סדר היום לפרלמנט קהילה 15/9/06:

1. אישור וועדת תיכנון ותקציב וסמכויותיה
הגדרה:

תפקידי הוועדה:
להכין את תכנית העבודה ואת תקציב ביה"ס לשנה"ל הבאה .
להביא את התכנית ואת התקציב לאישור הפרלמנט.

אופן עבודת הוועדה:
1. הוועדה תקבל מוועד העמותה את סך התקציב שעתיד לעמוד לרשות בית הספר עבור הפעלתו בשנת הלימודים הבאה, לא יאוחר מ 1 לפברואר.
2. המנהל יגיש את עיקרי תכנית העבודה לוועדה עד לתאריך 1 לפברואר.
3. הוועדה תדון ותקבע סדר עדיפויות בהתאם לעיקרי התכנית המוצעת ולתקציב הנתון.
4. הוועדה תוכל להיעזר באנשי מקצוע לפי הבנתה.
5. הוועדה תגיש לאישור הפרלמנט את מסמך תכנית העבודה ואת התקציב בחודש מאי.
6. המנהל יהיה אחראי על מימוש והפעלת התקציב לאחר אישורו.

חברי הוועדה: מנהל ביה"ס, חבר וועד העמותה, הורה, איש צוות , ילד/ה.
כדי להבטיח את יעילות הוועדה עליה להיות קטנה, והכרחי שיהיו בה בעלי התפקידים הבאים: מנהל בית הספר, נציג וועד העמותה.

חברי הוועדה הנוספים יבחרו בבחירות אישיות בפרלמנט.

על הוועדה להגיש את תכנית העבודה לאישור הפרלמנט לא יאוחר מה- 15.05.

מציע: אהוד הוכרמן
2. בחירות לוועדות בית הספר
סדר היום לפרלמנט 14/9/06:

1. תורנויות ניקיון
הצעה לקביעת תורנויות ניקיון בית הספר בסוף יום באחריות ה"בתים".
ההצעה: כל בית יהיה אחראי לנקיון וסדר של אזור מסויים בביה"ס.
פירוט איזה "בית" ינקה באיזה אזור על לוח המודעות בבית הספר.

מציע: אהוד הוכרמן


סדר היום לפרלמנט קהילה 9/6/06:

1. המורה המקצועי
הגדרה:
המורה המקצועי הוא איש צוות שנשכר על מנת להעביר שעור* במקצוע מסויים לתלמידים.
* שעור הוא מקום ללמידה תחום במקום ובזמן על ידי מנהל בית הספר. תכני השעור ייקבעו על ידי המורה בכפוף לתכנית הלימודים (ראה בהמשך) שהוגשה לאישור הקהילה על ידי המנהל.

כפיפויות ותהליך הבחירה:
המורה המקצועי נבחר על ידי וועדת צוות על פי צרכים שיוכתבו על ידי מנהל בית הספר (ראה "מנהל בית הספר") והפרלמנט (לפי חוקי ועדת צוות בחוקה). בסמכותה של וועדת צוות לפטר את המורה המקצועי בהליך המובנה בתקנון וועדת צוות. איש הצוות עומד לביקורת של וועדת צוות כנציגת הקהילה ולביקורתו של המנהל כאחראי הצוות.
איש הצוות כפוף למנהל בית הספר מתוקף תפקידו (של המנהל) כאחראי על הצוות.

למידה:
המורה המקצועי מחוייב להעביר לבקשתו של מנהל בית הספר לקראת תום השנה, תכנית לימודים מסודרת לשנה הבאה הכוללת את מטרות הלימוד לשנה הקרובה, ע"פ חלוקה לשלישים, לשעורים, ולשכבות גיל או ידע.
המורה מחוייב לעמוד בשעור על מטרות הלימוד שקבע לעצמו באופן שיאפשר למידה מקסימלית לפי צרכי כל תלמיד שנרשם לשעור.

דיווח:
איש צוות ידווח לחונך (ראה פרק "החונך") של תלמיד שנרשם לשעור שלו על התקדמות התלמיד אחת לסמסטר, ולמנהל על עמידתו במערך השעורים לקראת תום כל סמסטר.
והיה ואיש הצוות נתקל באירוע חריג לגבי תלמיד מסוים, ידווח על כך מיידית ככל האפשר לחונך של אותו תלמיד.

כללי:
איש הצוות המורה המקצועי מחוייב להופיע בזמן לכל השעורים שקבע לו מנהל בית הספר בתחילת השנה למעט במקרי מחלה וכיוב' "סיבות מוצדקות".

איש הצוות המורה המקצועי מחוייב למלא אחר כל חוקי בית הספר מתוך הכרה שעליו לשמש דוגמא לתלמידים.
מצופה מאיש הצוות לסייע ככל יכולתו בהתנדבות למוסדות בית הספר השונים ובהתגייסות למילוי האתגרים השונים העומדים בפני הקהילה.

סדר היום לפרלמנט קהילה 12/5/06:

1. תכנית העבודה לשנה"ל תשס"ז: הבתים
בפרלמנט הקודם קיבלנו החלטות בנושא מערכת השיעורים, כיתת תיכון, מורה במקצוע לשון ותנ"ך. נותר לנו להחליט בנושא מבנה "הבתים" בשנה הבאה - לפי ההצעות שפורסמו ב- 20.4 , ולאשר את תכנית העבודה.

סדר היום לפרלמנט קהילה 28/4/06:

1. תכנית העבודה לשנה"ל תשס"ז


סדר היום לפרלמנט 27/3/06:

1. שינוי נוהל ביצוע הגישור בבית הספר
בחוק ועדת זכויות הפרט שהועבר בתאריך 24-6-05, ישנה הפרדה בין גישור לשיפוט.
הפיתרון שניתן להליך הגישור הינו זה:
"שולחן גישור : יהיה שולחן גישור על מנת לקיים ולמסד גישור בין הצדדים המעורבים. השולחן יפעל במשך כל שעות היום. המטרה להוריד מהתביעות דברים שניתן לפתור תוך כדי דיאלוג. פעמיים ביום יהיה מבוגר-חונך בשולחן הגישור על מנת לאפשר לווי גישור למעוניינים."
אנו, בתור ועדת זכויות הפרט, חושבים שחוק זה אינו רלוונטי כרגע, בגלל מחסור בצוות (אין בידינו כרגע אפשרות להקצות לחונך שעות שולחן גישור) ובגלל הקושי הרב בלהפעילו ולמצוא לו מקום, ולכן אנו בוחרים להציע חוק חלופי.
במשפטים המתנהלים כרגע בבית הספר, יש פעמים שבהם השופטים חושבים שזהו אינו נושא למשפט, אלא לגישור. במקרה כזה, השופטים שולחים את הנתבע והתובע לגישור אצל חונך (כמובן בהסכמת שני הצדדים - אם לא חייב להתבצע משפט), והגישור מתבצע על ידי החונך.
אנו מבקשים להעביר זאת חוקית:
במקום שולחן הגישור, שופטים אשר יחליטו שהנושא מתאים לגישור, ישלחו לגישור אצל החונך (שוב - בהסכמת שני הצדדים). אם ילדים רוצים גישור, בלי לעבור דרך משפט, הם יכולים לפנות הישר לחונך ולבקש מהם עזרה בגישור.
כך המערכת פועלת כרגע, ואנו מבקשים תמיכה מהחוק בדרך פעולה זו.
מציעים: ועדת זכויות הפרט: איתי כהן מילוט, אוהד, סתיו חלילי ומתן בר.

סדר היום לפרלמנט 20/3/06:

1. לא תהיה נסיעה באופניים בשטח בית הספר
מציעה: אלישבע ברק
2. שינוי נוהל ביצוע הגישור בבית הספר
מציעה: ועדת זכויות הפרט
סדר היום לפרלמנט קהילה 10/3/06:

1. בחירות חדשות לועדות

2. הצעה לקיים פרלמנט קהילה נוסף מעבר למתוכנן, כדי לאפשר דיונים בכל ההצעות המתוכננות לשנה זוסדר היום לפרלמנט 6/2/06:

1. ועדת ספריה
נעמה פרשה מועדת זה"פ ואיתי לפי חוק ועדת זה"פ בחר את סתיו והפרלמנט אישר אותה.
בעקבות זה התפנה מקום בועדת ספריה.
נדון בשאלה - מה עושים במקרה כזה: האם אוטומטית זה שהיה הבא בתור שהיה בבחירות בתחילת השנה נכנס לוועדה או שמארגנים בחירות חדשות?
2. הצבעה בפרלמנט
הצעה: יהיה אסור להצביע בפרלמנט אם לא היית בדיון.
מציעות: דנה דוד ונועם שוורץ

סדר היום לפרלמנט 16/1/06:

1. דיון בנושא הליכה למכולת

סדר היום לפרלמנט קהילה 13/1/06:

1. חונכות קבוצתית (סיום הגדרות החונכות בבי"ס)
הצעת הצוות:
בחונכות הקבוצתית הכוונה לכל פעילות של החונך שבה מעורבת קבוצה של ילדים. החונכות הקבוצתית מתבצעת במסגרת הבתים, במסגרת פגישות פורמליות ובלתי פורמליות עם קבוצות בבתים, בועדות ובשיעורים.

שתי מטרות עיקריות לחונכות הקבוצתית. מטרה אחת היא לעסוק בחינוך במובן הרחב ביחס לקבוצה - קרי: נורמות ותפקוד של קבוצה, ערכים של קבוצה ומימוש פוטנציאל של קבוצה.

במסגרת מטרה זו יעסוק החונך בנושאים הבאים:
בניית קבוצה.
גיבוש קבוצה.
עבודת צוות
בניית מנהיגות בקבוצה.

מטרה שנייה היא לעסוק בחינוך במובן הרחב של יחידים בהיותם חלק מקבוצה - קרי: תיפקוד ועמידה בחוקים בקבוצה, טיפוח התנהגות ערכית של יחיד במסגרת קבוצה, ומימוש עצמי של היחיד במסגרת הקבוצה.

במסגרת מטרה זו יעסוק החונך בנושאים הבאים:
ראיית היחיד במסגרת הקבוצה
העצמת היחיד באמצעות הקבוצה, למשל על ידי בניית תפקיד.
טיפוח מיומנויות בין אישיות כמו פתרון קונפליקטים דרך דיאלוג.

המסגרת הקבוצתית העיקרית היא הבית לשכבת גיל מסויימת. ועבודת החונכות הקבוצתית העיקרית תעשה במסגרת הבית.

הנוכחות בבית, בשכבת הגיל א'-ג', תשמש גם כמסגרת לחונכות אישית, במובן זה שהיא מאפשרת מתן סיוע שוטף לילד במשך יום הלימודים והתיחסות לצרכים שמביע הילד או צרכים שמאתר החונך.

2. התחלת דיון בנושא החוקה ומעמדה
יש סעיף שלא נדוֹן ולא הוחלט עליו עדיין: הגדרת מעמד החוקה. זאת ע"פ ההצעה של שי שיפרין ודרור צבן.
במקרה של חוסר זמן יחל דיון וימשיך בפרלמנט הבא.


סדר היום לפרלמנט 9/1/06:

1. משחק בכדור
ההצעה: שילדים יוכלו לשחק בכדור בחצר המרכזית גם בזמן שיעורים.
מציע: יונתן טל

סדר היום לפרלמנט 3/1/06:

1. זכויות הפרט- דיון בנושא שינוי חוק זמן תביעה יומיים לאחר המקרה בלבד
הצעות שהועלו בינתיים: שאפשר לתבוע שבועיים מהמקרה.

סדר היום לפרלמנט 20/12/05:

1. בחירת נאמני מחשב
2. דיון בנושא שימוש בשירותי הספרייה ואחרים בזמן שיעורים.

סדר היום לפרלמנט קהילה 9/12/05:

1. המשך דיון בנושא תפקידי החונך
א. נושא הגדרת המטרות:
ע"פ המופיע בהצעה המקורית של אמיר: בתחילת הליך החניכה יקבעו על ידי התלמיד מטרות אותן הוא רוצה להשיג באמצעות החניכה.
ב. נושא החונכות הקבוצתית, התייחסות לחונכות קבוצתית בכלל ולחונכות בקבוצות הצעירות, תובא הצעה ע"י הצוות.

2. התחלת דיון בנושא החוקה ומעמדה
יש סעיף שלא נדוֹן ולא הוחלט עליו עדיין: הגדרת מעמד החוקה. זאת ע"פ ההצעה של שי שיפרין ודרור צבן.
במקרה של חוסר זמן יחל דיון וימשיך בפרלמנט הבא.

סדר היום לפרלמנט 29/11/05:

1. גיוס כספים
מציעים: ילדי בית ד-ו.
ההצעה: לקבל אישור חד-פעמי מהפרלמנט לגייס כסף ע"י מכירת עוגות ומאפים לקהילת בית הספר, כדי לרכוש לבית ד-ו כסאות-בר.
2. הסדרת השימוש במחשבים בבית הספר
בחירת נאמני מחשב ואחראי מטעם הצוות כפי שדורש החוק הקיים.
כמו כן, רענון חוקי המחשב והתאמתם למבנה החדש.
כל זאת לפני חיבור המחשבים לחשמל ובעתיד הקרוב לרשת האינטרנט.

סדר היום לפרלמנט קהילה 25/11/05:

9:30-12:00 תפקידי החונך
מציע: אמיר אשר.
ההצעה:
החונך
בנוסף למה שמופיע בחוקה:
הגדרה: החונכות מהווה יסוד מרכזי ומהותי בפעילות בית הספר.
החונך הוא איש הצוות המבוגר הנמצא בבית הספר עבור הילד והמקיים איתו, בהסכמותו, קשר אישי באמצעות דיאלוג המאפשר גדילה והתפתחות. החונך הוא האחראי הישיר על נוכחותו ובטיחותו של החניך בבית הספר לאורך שעות הפעילות. על החונך לאפשר בניית תכנית לימודים אישית לכל ילד לפי צרכיו ורצונותיו ועידוד פיתוח הלמידות מעבר לשעות הלימוד בשעורים שבחר התלמיד לעצמו. החונך ילווה את החניך בתהליכים הלימודיים הרגשיים והחברתיים שהחניך עובד בבית הספר, בין אם בפגישות חונכות המפורטות להלן ובין אם בכל דרך אחרת שהחונך ימצא לנכון.
לכל תלמיד בבית הספר יוקצה חונך.
הליך הבחירה: מנהל בית הספר יהיה אחראי להכנת תוכנית צמדי החניכה האישית בעצה אחת עם התלמידים והחונכים העומדים לרשות בית הספר.
החניכה: בתחילת הליך החניכה יקבעו על ידי התלמיד מטרות אותן הוא רוצה להשיג באמצעות החניכה.
החונך מחוייב להיפגש עם החניך אחת לתקופה שתיקבע מראש על ידי החונך בתאום עם התלמיד. פגישת חניכה תתקיים אחת לשבוע לכל הפחות, אלא אם התלמיד אינו מוצא לנכון לקיים פגישה כזו.
מעקב ודיווח: החונך יעמוד בקשר עם הורי התלמידים שבפיקוחו פעמיים בשנה לפחות – במהלך השליש השני והשלישי ללימודים וידווח על התקדמותו בהליך החניכה ביחס למטרות שנקבעו בתחילת ההליך. כמו כן יועבר בפגישה זו משוב כפי שהתקבל אצל החונך מהמורים המקצועיים הקשורים לאותו תלמיד.
במקרה שגילה החונך דבר מה שלשיקול דעתו דורש את ידוע הורי התלמיד מחוייב החונך לדווח מיידית למנהל בית הספר ולהורי התלמיד שבאחריותו.
כללי: החונך מחוייב למלא אחר כל חוקי בית הספר מתוך הכרה שעליו לשמש דוגמא לתלמידים.
מצופה מאיש הצוות החונך לסייע ככל יכולתו ובהתנדבות למוסדות בית הספר השונים ובהתגייסות למילוי האתגרים השונים העומדים בפני הקהילה.


סדר היום לפרלמנט קהילה 9/9/05:

הפרלמנט יתקיים מן השעה 10:45 ועד 12:30

1. שיחה חופשית
2. בחירת וועדות
ההצעה: כדי לייעל את עבודת הוועדות, ולרתום את חברי הוועדה למחויבות, וכדי להרחיב את מעגל המשתתפים בוועדות השונות מוגשת ההצעה הבאה:
1. הבחירות לוועדות השונות הם אישיות.
2. לא ניתן להיבחר ליותר מ-2 וועדות.
3. לכל וועדה איש צוות שירכז אותה.
4. כל וועדה תמנה 5 חברים.
5. פרט לוועדת צוות ולוועדת זה"פ שלהם כללים אחרים.

3. דיון בבקשת הצוות לתוספת חונך/חונכת - מורה לביה"ס
מנימוקי הבקשה:
• מילוי שעות החונכות שהיו מתוכננות לשנת הלימודים הנוכחית וחסרות כרגע.
• צורך בהרחבת הבסיס לקליטת תלמידים חדשים (כיום יש 3 ילדים וילדות בתקופת ניסיון בבית הבוגרים וקשה מאוד לקלוט אותם עם איש צוות אחד לשכבה).
• מילוי מקום לדנה ואוהד שאחרי החגים יעבדו 4 ימים.
• תגבור מערך ההוראה
• הפעלת חונכות אישית - בבית הבוגרים ובית ד"ו
• הפעלת פרויקט הוראה פרטנית.

4. הגדרת תפקידי הצוות בבית הספר
יתקיים דיון בהצעה, בה מנוסחים לראשונה תפקידי הצוות (חונכים ומורים מקצועיים) והמנהל, וכפועל יוצא מהגדרות אלו, גם הגדרות שחסרו לוועדת צוות (בעיקר אופן ניהול המשוב) והוועדות בכלל.
הצורך בהגדרות אלה מתוך נובע מן הרצון לחזק את מוסדות הקהילה והצוות, לצמצם את מעורבות ההורים בניהול, ובגלל אי הבנות וליקויים שנבעו בין השאר בגלל אי הגדרת שרשרת המידע, הכפיפויות, והגדרות התפקיד בבית הספר.
מציע: אמיר אשר

סדר היום לפרלמנט 5/6/05:

12:30-13:00 בחירת 2 ילדים לועדת זכויות הפרט,
בעקבות פרישה של שני ילדים - בחירת שני ילדים אחרים לועדת זכויות הפרט להשלמת הרכב הועדה לתגבור.
ילדים המעוניינים להבחר ירשמו על לוח הפרלמנט בביה"ס.

מציעה: ועדת זכויות הפרט

13:00-13:30 תשלום לשופטים
ההצעה: לשלם כסף דמוקרטי (המשמש ביריד ביה"ס) לכל ילד שישמש כשופט בועדת זכויות הפרט.

מציע: סתיו נמיר

סדר היום לפרלמנט קהילה 1/4/05:
11:00-11:10 שיחה חופשית

11:10-11:50 איחוד הפרלמנטים
ההצעה: לבטל את הפרלמנט הבית ספרי שמתקיים בימי א' ולקיים רק פרלמנט קהילה בימי שישי.
ההצעה עולה לידי דיון מכיוון שהפרלמנטים שהתקיימו בימי א' הולכים ודועכים ויש מעט מאוד משתתפים.

מציעים: סתיו חלילי ואיתי כהן מילוא
11:50-12:30 גישה למגרש
כיום החוק אומר שילדים מכיתה ה' ומעלה יכולים ללכת למגרש בזוגות ללא השגחת מבוגר.
ההצעה: להרשות לילדים מכיתה ד' ללכת למגרש בשלשות ללא השגחת מבוגר.

מציע: בן זלצר.
סדר היום לפרלמנט קהילה 11/3/05:


11:00-11:10 שיחה חופשית

11:10-11:30 אישור להצעת הצוות ליום סדר וניקיון

11:30-12:30 בקשת הגן לאמץ חתול
פרטי הבקשה:
1. ילדי הגן והצוות של הגן רוצים לאמץ את החתול, שנמצא בקרבת בית הספר, המכונה "ביסלי".
2. שירה הגננת אחראית בעצמה לדאוג לחיסונים הנדרשים, לסירוס, ולטיפול בפרעושים של החתול.
3. לחתול יהיה אוכל ומקום לנוח בתוך הגן.
4. החתול לא ישן בתוך הגן, אלא מחוץ לביה"ס.
5. צוות הגן והילדים יתארגנו להביא אוכל לחתול כאשר ביה"ס סגור בחופשות.
6. החתול יאומץ ע"י הגן, אך כל ביה"ס יכבד את החתול: לא מרימים את החתול, לא מציקים לו או חס וחלילה פוגעים בו.
7. החתול בא והולך כרצונו.
8. כל בית הספר רשאי ללטף את החתול ולאהוב אותו בעדינות.

סדר היום לפרלמנט 16/1/05:

12:30-12:40 שיחה חופשית:

12:40-13:30 הרכב משפט:
ההצעה: בכל הרכב של משפט יהיו שופטים ילד אחד מבית ג-ה וילד אחד מבית הבוגרים.

מציעה: שירה אולמר.
סדר היום לפרלמנט קהילה 24/12/04:
11:00-11:10 שיחה חופשית
11:10-11:50 בחזרה אל דיון המכולת!!! ההצעה: שעה מסוימת של יציאה למכולת מכיתה ו' ומעלה בזוגות. הודעה לשומר ולחונך או כל גיל בליווי מבוגר. הצוות יוכל לצאת למכולת משך כל היום

מציעה: אריאל גלזר.

11:50-12:30 הסעות
ההצעה: ההסעה תוכל לצאת מביה"ס רק באחד ו/או משני התנאים הבאים:
1. בהסעה יהיה ליווי של מבוגר/הורה.
2. כל הורה שיש לו ילד בהסעה יחתום על כך שההורה אחראי על הילד בזמן ובמהלך ההסעה ויודע שאין בה ליווי מבוגר.

מציעה: אלישבע ברק.

סדר היום לפרלמנט קהילה 5/11/04:
11:00-11:10 שיחה חופשית
11:10-11:30 בחירות לועדת צוות
11:30-12:00 ערעור: קדימות משפטים על שיעורים
ההצעה: משפט לא דוחה שיעור, לשיעור יש חשיבות יותר גדולה מאשר לבירור משפטים. לא מפריעים להתנהלות השיעור לצורך כינוס משפט.

מציע: בנג'מין לוי.

12:00-12:30 הסעות
ההצעה: ההסעה תוכל לצאת מביה"ס רק באחד ו/או משני התנאים הבאים:
1. בהסעה יהיה ליווי של מבוגר/הורה.
2. כל הורה שיש לו ילד בהסעה יחתום על כך שהורה אחראי על הילד בזמן ובמהלך ההסעה ויודע שאין בה ליווי מבוגר.

מציעה: אלישבע ברק.

סדר היום לפרלמנט 26/9/04:
11:50-12:00 שיחה חופשית

12:00-12:45 ביטול פעמון:
ההצעה: להפסיק את צלצול הפעמון בבית הספר בגלל הרעש החזק.

מציעות: ענבר שיפרין וגיל ספיר.
12:45-13:20 קיר לציור:
ההצעה: שיהיה קיר בבית הספר שעליו יוכלו כל ילדי בית הספר לצייר ולכתוב דברים.

מציע: אדם אשר.

סדר היום לפרלמנט של 19/9/04:

1. ישיבות הפרלמנט:
ההצעה: יש לכבד את הפרלמנט כמקום החשוב ביותר בבית הספר.
אין לשחק או לטפס על העץ במקום בו מתקיים הפרלמנט ואין להפריע.
התנהגות זו אינה מכבדת את אסיפת הפרלמנט

מציע: אהוד הוכרמן.
2. חוקים לארועים וחגים:
ההצעה: כללי ההתנהגות והחוקים של אירועים וחגים בבית הספר יקבעו ע"י המארגנים את האירוע - ועדת אירועים (ילדים בצוות).
מי שיפר את כללי ההתנהגות דינו כמי שלא נשמע להוראות המורה בשיעור.

מציע: אהוד הוכרמן.

סדר היום לפרלמנט של 12/9/04:

חלוקת הארועים בין הבתים:
ארועי בית הספר יתחלקו בין 4 הבתים.
כל בית יהיה אחראי על ארוע אחד.
ועדת ארועים תהיה אחראית על ארוע סוף השנה ועל שאר הארועים שיוותרו. חוץ מזה ועדת ארועים תלווה ותעזור בהפקת הארועים של כל הבתים. ועדת אירועים תיקבע איזה אירוע יהיה לכל בית.
ההצעה מתכוונת לתת ליותר ילדים בביה"ס ביטוי באירועים.

מציעה: חדוה ענתבי.

סדר היום לפרלמנט של 10/9/04:

קהילה יקרה!!!
ועדת פרלמנט החליטה שביום שישי יתקיים פרלמנט בנושא פרלמנט הקהילה.
מי שרוצה להביע את דעתו מוזמן להגיע לבצפר ב-11.
נא לא לאחר
ועדת פרלמנט

סדר היום לפרלמנט של 5/9/04:

1. הצעה לגבי ארגון תורנות הסדר והניקיון בבית הספר.
2. הצעה לגבי ארגון האירועים בבית הספר - כל "בית" יהיה אחראי בתורנות לארגון האירועים במשך השנה.

סדר היום לפרלמנט של 3/9/04:

1. הצעה לשינוי יום הפרלמנט מיום שישי, ליום באמצע השבוע ומעבר ל"דגם משולב":
"פרלמנט בית ספר", "פרלמנט קהילה".
"פרלמנט בית הספר" יתקיים כל שבוע, באמצע השבוע, כשרוב הצוות והילדים נמצאים בבית הספר. פרלמנט זה יעסוק בנושאים הקשורים להתנהלות הפנימית של בית הספר.
בנוסף נקיים "פרלמנט קהילה" שיערך פעם בחודשיים או לפי הצורך, בשעות הערב המוקדמות שבו נדון בהצעות הקשורות לכלל הקהילה.

סדר היום לפרלמנט של 11/6/04:

חלוקת תאי השרותים:
ההצעה:
לחלק את תאי השירותים בביה"ס לפי החלוקה הבאה:
בנות לחוד, בנים לחוד, ילדי הגן לחוד ומבוגרים לחוד.
כדי שיהיה לכולם יותר נקי ונוח, ושהבנים לא יכנסו לבנות והבנות לא יכנסו לבנים.

מציעים: שירה אולמר ואהוד הוכרמן.

סדר היום לפרלמנט של 14/5/04:

1. ילדי הגן בועדת זכויות הפרט:
ההצעה:
ילדי הגן יוכלו גם הם, לתבוע ולהשפט באמצעות ועדת זכויות הפרט, כמו שאר ילדי בית הספר.

מציעות: טליה ומאיה גייר.
2. החופש הגדול:
ההצעה:
החופש הגדול יהיה חודשיים, לאורך יולי ואוגוסט, כמקובל ברוב בתי הספר ולא פחות מזה.

מציעה: אריאל גלזר.

סדר היום לפרלמנט של 26/3/04:

11:00 10 דקות שיחה חופשית.
11:10 שהייה במתקנים הסמוכים לחצר ביה"ס :
ההצעה:
ילדים מכיתה ד' ומעלה יוכלו להיות במתקנים הסמוכים לחצר ביה"ס ללא השגחת מבוגר, בזוגות, כל עוד השער המפריד בין החצר והמתקנים פתוח.
מכיתה ז' ומעלה, באותו נוהל, לבד.

מציע: יאיר עודד.
11:50 הוספת 3 ילדים לועדה לזכויות הפרט:
ההצעה:
להוסיף לועדת זכויות הפרט שלושה ילדים שיכולים ורוצים להשקיע שעתיים בשבוע (בשני ימים שונים) בפעילות הועדה. זאת לצורך טיפול יעיל יותר בתלונות.

מציע: איל רון.

סדר היום לפרלמנט של 12/3/04:

11:00 10 דקות שיחה חופשית.
11:10 דיון בהצעתן של אלישבע ואריאל בנושא השחתת רכוש ביה"ס:
מי שהשחית או איבד רכוש ביה"ס וסביבתו יהיה אחראי לתיקונו או קנייתו.
11:45 דיון בהצעתם של אביגיל ויאיר לתיקון חוק השהייה במתקנים הסמוכים לחצר ביה"ס:
ילדים מכיתה ד' ומעלה יוכלו להיות במתקנים ללא מבוגר, כאשר השער הסמוך לחצר פתוח ובמתקנים לפחות שלושה ילדים;
ילדים מכיתה ה' ומעלה- באותו נוהל, בזוגות;
מכיתה ז' ומעלה- באותו נוהל, לבד.

סדר היום לפרלמנט של 23/1/04:

11:00 10 דקות שיחה חופשית.
11:10 נדון בהצעתה של דורית לאסור משחקי מכות בביה"ס, בכדי להפחית את השימוש בכוח לפתרון בעיות.
11:50 נדון בהצעתו של יאיר לערוך באחד מימי שישי בית קפה בתשלום, ובכך להגדיל את תקציב ביה"ס.
אם זה יעלה יפה ניתן להכין בית-קפה בימי שישי פעם בשבועיים-שלושה, כך שהורים שבאים לקחת את הילדים יוכלו לקנות קפה ועוגה.

סדר היום לפרלמנט של 16/1/04:

1. 10 דקות שיחה חופשית.
2. דיון מקדים על ביקור תלמידי בית ספר "ביאליק" בתל אביב בבית הספר - מארגנים דורית, יוני ואלישבע.
3. וועדת טיולים - הגדרת סמכויות והצגת חברי הוועדה.
סדר היום לפרלמנט של 13/6/03:

1. 10 דקות שיחה חופשית.
2. בחירת ילד לועדת צוות

סדר היום לפרלמנט של 23/5/03:

1. 10 דקות שיחה חופשית.
2. בטחון ובטיחות בבית הספר
מגיש: רפי אבירם
סיום הדיון והצבעה על תפיסת הביטחון והבטיחות של בית הספר כפי שפורסם במסמך בדואר האלקטרוני.
"תפיסת הביטחון והבטיחות היא תפיסה יסודית ובסיסית וככזאת מהווה חלק מחוקת בית הספר ומחייבת את כלל הקהילה."

3. ועדת צוות
מגישים: הלל ואיתי
1. הילדים שבוועדת צוות יוכלו להשתתף בכל פעילויות הוועדה. כולל הליכי פיטורים, בחירת מנהל/ת, פיטורי מנהל/ת.
2. בהליך הפיטורים ישתתפו גם חברי הוועדה החילופים, היינו 4 ילדים, 4 מבוגרים ומנהל/ת בית הספר.

סדר היום לפרלמנט של 2/5/03:

1. 10 דקות שיחה חופשית.
2. וועדת תקציב
אישור תקנון הוועדה
יואב לנדמן התפטר מהוועדה וצריך לבחור ילד אחר במקומו.
3. תורנות השקיה
מציעה: שירה אולמר
סדר היום לפרלמנט של 11/4/03:

1. 10 דקות שיחה חופשית.
2. בחירת אנשי ועדת צוות
פירוט: רמה לנדמן הגישה התפטרותה מוועדת צוות, מסיבות אישיות. יש צורך במחליף.
צורת הבחירה: בחירות אישיות וחשאיות. מועמדים לועדת צוות מבין ההורים בבית הספר, מתבקשים להגיע לפרלמנט ביום שישי ולהציע מועמדות.
מציעה: יהודית
בחירת אנשי ועדת פרלמנט
נעמי זיו התפטרה מועדת פרלמנט. יש צורך במחליף.
צורת בחירה: הצבעה בפרלמנט. מועמדים לועדת צוות מבין ההורים בבית הספר מתבקשים להגיע לפרלמנט ביום שישי ולהציע מועמדות.
מציעה: יהודית
סדר היום לפרלמנט של 21/2/03:

1. 10 דקות שיחה חופשית.
2. הצעה מס 1: יצירת צוותים שיאפשרו הקמת מרכזי פעילות
תאור: המרכזים כוללים: מרכז חקר, מרכז אומנות, ומטבח.
בכל צוות יהיו עד 5 ילדים ומבוגר שיהיו אחראים על:
1-תכנון וביצוע הפעילות במרכז.
2-סידור ובנית המרכז.
3-הזמנת ציוד.
4- ניהול התקציב מול ועדת תקציב.
5-הגשת הצעה לפרלמנט בקשר לחוקי התנהגות במרכז.
הצטרפות-- תהיה פתוחה לכל הילדים. במידה ויהיו יותר מ-5 ילדים שרוצים להיות בצוות - תתקיים הגרלה. בכל שליש יבחר צוות . ילד שלא משתתף באף צוות יועדף על ילד שכבר משתתף בצוות אחר.צוות שיתחיל עם פחות מ-5 ילדים יתמלא בשיטת כל הקודם זוכה.
מציע: עמי.
סדר היום לפרלמנט של 14/2/03:

1. 10 דקות שיחה חופשית.
2. הצעה מס 1: הקמת ועדת תקציב לבית הספר
תאור--בקשה לאישור הפרלמנט להקמת ועדת תקציב, שתורכב מ-2 ילדים, 2 הורים ו-2 אנשי צוות.
הבחירה תהיה שמית.
הועדה שתבחר תדון בסמכויותיה ותביא לאישור הפרלמנט את הסמכויות.
המגישה-- יהודית.
המעונינים מתבקשים להעביר את מועמדותם אל תיבת הפרלמנט בבית הספר על יד הלוח הגדול עד ליום שישי ה-14.2.03, בשעה 9 בבוקר ולא יאוחר מזה. במידה ומועמד מסוים לא יוכל להשתתף בפרלמנט הנדון, תועלה מועמדותו על ידי ועדת פרלמנט, אם תתבקש ליצגו.
3. הצעה מס 2: חפצים במועדון
תאור--כל הדברים ששייכים למועדון יהיו שלו.
(פירוט והסבר להצעה ינתנו בפרלמנט)
מגיש: צ'וצ'ו אולמר
סדר היום לפרלמנט של 7/2/03:

1. 10 דקות שיחה חופשית.
2. הצעה מס 1:
נושא-- אסור להשתמש בבית הספר בשום כלי נשק, כולל רובה גומיות, קפצונים, נפצים משום סוג שהוא, כולל רובה צעצוע שיורה משהו.
תאור--ההצעה באה להרחיב חוק קודם שקובע -"אסור להביא לבית הספר נשק קר, כולל אולרים, סכינים, גפרורים ומצתים".
מציעה: יהודית אברון
3. הצעה מס 2:
הצעה-- המוסיקה שמגיעה ממועדון ג-ה תהיה בווליום נמוך או שלא תהיה בכלל.
תאור-- מאז שילדי ג-ה התחילו את המועדון שלהם, כל הזמן מגיעה מוסיקה משם, שכל בית הספר שומע. המוסיקה מפריעה לשיעורים ובכל אולם בית הספר.
מציעה: שירה אולמר
סדר היום לפרלמנט של 31/1/03:

1. 10 דקות שיחה חופשית.
2. הצעה: ביטול החלטת פרלמנט קודמת לגבי העסקת מורה למוסיקה ומורה לקריאה וכתיבה, לטובת העסקת חונך נוסף בבית הספר.
מכיוון שיש לנו תקציב המאפשר העסקת חונך במישרה מלאה - חונך אשר יעסוק גם בהוראה. אנו מבקשים מהפרלמנט לבטל ההחלטה הקודמת ויאשר חונך נוסף-לשיכבה הבוגרת.
מציעים: אהוד, אופירה ויהודית
3. הצעה: השימוש במחשבים בבית הספר יהיה לצורכי למידה בלבד, ולא למישחקי מחשב.
1 - כצוות אנחנו מתרשמים שהמשחק במחשב אינו תורם ללמידה ואף מזיק לחלק מן הילדים.
2 - המחשב הוא מקור למריבות בין הילדים.
3 - חוקי הפרלמנט אינם נישמרים על ידי הילדים והמחשבים מתקלקלים.
4 - משנה מצב קיים.
מציעים: אהוד, דנה, אופירה ויהודית


Graphics created by School Icons